Menu

Regionale bijeenkomsten ‘Samenspel’

Het programma ‘Lokale Democratie in Beweging (LDiB)’ is een gezamenlijke activiteit van de VNG, BZK en de beroepsverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers. Doel van LDiB is de kwaliteit van het lokaal bestuur en daarmee de lokale democratie te versterken door het samenspel met de samenleving en het samenspel tussen de gemeentelijke actoren (burgemeester, wethouders, raadsleden, griffier en gemeentesecretaris) te bevorderen.

Eén van de onderwerpen die centraal staat is het leren van democratische processen. Concreet betekent dit dat LDiB handvatten, inzichten en methoden wil ontwikkelen om de samenwerking tussen de verschillende actoren te verkennen en versterken. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Raadslid.Nu organiseren dit najaar zes regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staat het delen van ‘best practices’ of ‘hot issues’ van democratische vraagstukken centraal. Het doel van de bijeenkomsten is om de rollen van de verschillende actoren (burgemeester, wethouders, griffier, raadsleden en gemeentesecretaris) in democratische vraagstukken in kaart te brengen en onderling te leren van ervaringen.

Wij hebben zes gemeenten bereid gevonden om op te treden als gastheer. Wij  stellen deelname van u, samen met (enkele van) uw collega’s, zeer op prijs.

Graag ontmoeten wij u op één van de volgende data:

-              Dinsdag 18 oktober (16.00 uur tot 19.00 uur) in het stadskantoor van Goes;

-              Dinsdag  8 november (16.00 uur tot 19.00 uur) in het gemeentehuis van Boekel;

-              Dinsdag 22 november (15.00 uur tot 17.30 uur) in het gemeentehuis van Beilen;

-              Dinsdag 29 november (16.00 uur tot 19.00 uur) in het gemeentehuis van Raalte;

-              Donderdag 8 december (16.00 uur tot 19.00 uur) in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede;

-              Maandag 12 december (15.30 uur tot 18.30 uur) in het raadhuis van Wassenaar;

Deelname is kosteloos en er wordt afgesloten met een lichte maaltijd. De bijeenkomsten worden begeleid door de beroepsverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers.

Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

U bent hier

Deel deze pagina