Menu

Actueel

Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt geëvalueerd. Onderstaande enquête is een van de manieren om een beeld te krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd. Bent u een politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van... Lees verder ›
De Wethoudersvereniging is dé beroeps- en belangenvereniging voor wethouders. Sinds enige tijd kunnen ook gedeputeerden en waterschapsbestuurders lid worden van de vereniging. Wij zetten ons in voor het vakmanschap van de bestuurder, de persoon die het ambt bekleedt en de omgeving waarin je als... Lees verder ›
We gaan uitdagende tijden door met z'n allen. In de nieuwe onlinewereld wordt er steeds meer een beroep gedaan op onze communicatieve vaardigheden. Bij online presenteren gelden er andere regels dan bij live presenteren en daarom gaat er nu veel mis. Uiteindelijk zal de Coronacrisis verdwijnen,... Lees verder ›
September: Neem de journalist mee naar je werk maand Ik ken niet veel wethouders die geen volle agenda hebben. Geen enkele om precies te zijn. Desondanks is ons werk niet altijd zichtbaar. Ja, als we een lint doorknippen of wanneer er gedoe is in de raad, dan komt het in beeld. Maar wat... Lees verder ›
Lees de volledige brief hier . De Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVvR), de Wethoudersvereniging (WHV) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) waarschuwen in een brief aan... Lees verder ›
Op 14 mei hebben wij een reactie gegeven op het onderzoeksrapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' waarin de rol van burgemeesters ter discussie werd gesteld. Inmiddels hebben wij samen met de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters en Nederlandse Vereniging... Lees verder ›
In een driedelige serie bekijkt Binnenlands Bestuur hoe het is gesteld met werkdruk in gemeenten. In hoeverre liggen burn-outs op de loer bij wethouders, raadsleden en in organisaties? In deel 3 gaat Jeroen van Gool, namens de Wethoudersvereniging, in op het toenemend aantal wethouders dat uitvalt... Lees verder ›
De kadernota's worden momenteel aan de lopende band opgesteld en vastgesteld in gemeenten. Daarmee is de bestuurlijke voorbereiding voor het verkiezingsjaar begonnen. Want wat wil je nog meenemen in de laatste begroting van deze periode? Dat is een afweging die niet in alle gemeenten even eenvoudig... Lees verder ›
Met ca. 900 leden van de ruim 1400 wethouders zet de Wethoudersvereniging zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van... Lees verder ›
De stem van wethouders laten horen De kabinetsformatie komt langzamerhand op stoom. Met zicht op een nieuw kabinet is dit het moment bij uitstek om in te zoomen op de inzet van de Wethoudersvereniging de afgelopen en de komende tijd. Directeur van de vereniging, Jeroen van Gool, licht die inzet toe... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina