Menu

Actueel

Stel, het is 2030… Hoe ziet Nederland er dan uit ? Hoe leven we dan samen en wat betekent dat voor burgers en overheid? Hoe gaan zij in de toekomst met elkaar om en waar hebben zij dan behoefte aan? Dit jaar verkennen Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en zijn medewerkers deze vragen en gaan... Lees verder ›
Met de Summer School Democratie ga jij het nieuwe politieke jaar goed van start. Op 29 augustus kun je op Stadseiland Veur Lent in Nijmegen inspirerende colleges, workshops en masterclasses volgen, een leergang kiezen én afronden, de opgedane kennis in de praktijk brengen en van gedachten wisselen... Lees verder ›
De publieke opinie en publieke stemming staan ter discussie als iets waarmee de politiek te weinig rekening houdt of waarnaar ze juist te veel haar oren laat hangen. Den Haag doet maar zonder serieus rekening te houden met wat leeft en wat de grote zorgen van veel mensen zijn en/of Den Haag... Lees verder ›
Bestuurders, wetenschappers en opinieleiders zoeken naar antwoorden op de vraag hoe een duurzame en leefbare samenleving op basis van de aanwending van hernieuwbare bronnen vorm kan krijgen. Als bijdrage aan deze discussie en over de regionale invulling hiervan, organiseert de VNG dit najaar drie... Lees verder ›
Wat als samenwerking even niet lukt? Een juridische en bestuuskundige kijk op samenwerking door Marcel Boogers. Samenwerking ga je aan met een bepaald doel, een gezamenlijke ambitie of een klus die je samen makkelijker uit kan voeren. Maar wat als de ambitie verandert, je niet meer hetzelfde doel... Lees verder ›
De Wethoudersvereniging bestaat dit jaar 15 jaar. Maar het wethouderschap bestaat al veel langer. Maar nog steeds lopen wij er tegen aan dat veel mensen geen goed beeld hebben wij wat wethouders precies doen, of waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. De Wethoudersvereniging wil daar graag... Lees verder ›
In 2019 biedt de Wethoudersvereniging u een reeks verdiepende colleges aan over actuele onderwerpen. In deze reeks colleges gaan wij met gerenommeerde instituten in op ontwikkelingen en vraagstukken in de omgeving van of van invloed op de lokale bestuurder. De colleges vinden plaats van 16.00 - 20... Lees verder ›
Stel dat we vooruitkijken, laten we zeggen naar 2030. Welke factoren en welke veranderingen bepalen de manier waarop we dan leven, wonen, werken en samenleven? En welke effecten hebben deze veranderingen op de relatie tussen burger en overheid in het bijzonder? En hoe willen en kunnen zij daarmee... Lees verder ›
De actuele maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan, vergen een nieuwe kijk op sturingsvraagstukken. De invoering van de Omgevingswet biedt op dit vlak kansen voor bestuurders die ruimte willen bieden aan ontwikkelingen in hun gemeenten en die de leefomgeving willen verbeteren en... Lees verder ›
Afgetreden wethouders ontvingen de afgelopen vijf jaar voor meer dan 126 miljoen euro aan wachtgeld. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 300 gemeenten. Een oud-wethouder heeft recht op dat wachtgeld tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe baan. Maar die zoektocht verloopt vaak alles... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina