Menu

Actueel

In de aanbevelingen van het rapport ‘Teveel van het goede’ dat in opdracht van het ministerie van BZK is opgeleverd, worden ingrijpende veranderingen... Lees verder ›
De mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met loopbaanmogelijkheden na uw periode als wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder. Vanaf juni organiseert de Wethoudersvereniging een reeks bijeenkomsten genaamd ‘Keukenbezoeken’. Wij stimuleren als Wethoudersvereniging bestuurders om na te... Lees verder ›
Weet wat er op je af komt! : Oriëntatie op het wethouderschap Dit voorjaar heeft de Wethoudersvereniging zes bijeenkomst georganiseerd voor mensen die zich oriënteren op het wethouderschap, vanwege het succes organiseren we nog een aantal bijeenkomsten in het najaar. Mocht je van plan zijn je als... Lees verder ›
Het afgelopen jaar heeft het Ministerie van BZK twee wetsvoorstellen gemaakt om de integriteit van lokale bestuurders te bevorderen. Dit door de verklaring omtrent gedrag en een risicoanalyse bij de aanstelling van bestuurders verplicht te stellen. Op zichzelf is er niets mis mee om een selectie... Lees verder ›
Inwoners minder regeldruk laten ervaren en meer betrekken bij initiatieven in hun omgeving. De kracht van de samenleving benutten in plaats van een overheid die bepaalt wat goed voor de samenleving is. Meer onderlinge samenhang creëren. Positieve geluiden van... Lees verder ›
Het wethouderschap is voor veel mensen een mooie opstap naar het burgemeesterschap. Toch hoor je vaak dat die rollen echt heel verschillend zijn. Dat roept vragen op, zoals: Wat is eigenlijk het verschil tussen de rol van wethouder en die van burgemeester? Wat bedoelen ze eigenlijk als een... Lees verder ›
De Wethoudersvereniging heeft een aantal belangrijke bezwaren bij een wetswijziging die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorstelt. Het ministerie wil bij wet regelen dat wethouders voor installatie een risicoanalyse ondergaan. Het is goed om toekomstige bestuurlijke... Lees verder ›
Als wethouder heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als bestuurder. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders... Lees verder ›
Hoe de arbeidsmarktpositie van voormalig wethouders verbeteren Uit onderzoek in 2020 van EMMA onder voormalig wethouders, bedrijfsleven (privaat en publiek), re-integratiebureaus en arbeidsmarktdeskundigen blijkt dat de arbeidsmarktpositie van voormalig wethouders zeker verbetering behoeft. Het... Lees verder ›
Wobine Buijs-Glaudemans is burgemeester van Oss sinds 2011. In 2018 werd ze bestuurder van het jaar oa. door haar optreden naar aanleiding van het Stint- ongeluk. Ze heeft meermaals tijdens haar bestuursperiode te maken gehad met crises. Burgemeesters staan bij crises aan de lat voor het leiden van... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina