Menu

PERSBERICHT symposium Wethoudersvereniging 13 mei te Leusden

PERSBERICHT SYMPOSIUM WETHOUDERSVERENIGING 13 MEI TE LEUSDEN

Wethoudersvereniging maakt tijdens symposium balans op van decentralisaties “Van transitie naar transformatie”

Halverwege de collegeperiode 2014-2018 houdt de Wethoudersvereniging (de beroepsvereniging van wethouders) op vrijdag 13 mei in het AFAS Theater in Leusden een midtermsymposium ter afsluiting van haar decentralisatieprogramma “Wethouders in 3D perspectief”. Het motto voor dit symposium is: “Kansen voor transformatie, inspiratie voor innovatie”.

Tijdens het midtermsymposium geven staatssecretaris Martin van Rijn, hoogleraar Roel in ’t Veld en voormalig bestuurder in de jeugdzorg Fred Venus hun visie weer op de huidige stand van zaken. Wat is er al gelukt en wat staat er nog te gebeuren? Waar lopen we tegenaan en wat valt daarvan te leren? En waar liggen kansen voor innovatieve oplossingen? De decentralisaties bieden immers beleidsruimte om te komen tot niet-traditionele oplossingen. Gestimuleerd door de bijdragen van de genoemde sprekers gaan de aanwezige wethouders met elkaar in gesprek over de ervaringen en inzichten tot nu toe. Dit in de wetenschap dat de transitie in de meeste gevallen goed geslaagd is en de transformatie in veel gemeenten nog verder vorm gaat krijgen.

Met het programma “Wethouders in 3D perspectief” heeft de Wethoudersvereniging de afgelopen jaren wethouders voorbereid op hun veranderende rol na de decentralisaties. Daarbij konden zij door met elkaar inzichten en ervaringen uit te wisselen vanuit verschillende perspectieven de transformatieopgaven bekijken. Het programma liep van medio 2013 tot medio 2016 en bestond uit een reeks masterclasses, intervisiebijeenkomsten, consultaties en leeromgevingen. De ervaringen daaruit zijn gebundeld in de uitgave “De transformatie van de wethouder” te verkrijgen  bij de Wethoudersvereniging. Het programma is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de coördinerende verantwoordelijkheid van Minister Plasterk voor de decentralisaties.

De Wethoudersvereniging organiseert activiteiten voor wethouders ter bevordering van de verdere professionalisering van het wethouderschap. De helft van alle wethouders in Nederland is lid van deze beroepsvereniging en het ledenbestand is een evenredige afspiegeling van alle wethouders per politieke partij.

NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het bureau van de Wethoudersvereniging via 070-3738123 en tijdens het symposium via 06 34247489.

U bent hier

Deel deze pagina