Menu

Basismonitor Politieke Ambtsdragers

Onlangs ontvingen alle wethouders een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers. De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Basismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers. Eén van de doelen van deze enquête is om verschillende bestaande vragenlijsten te bundelen, waardoor politieke ambtsdragers minder belast worden met de hoeveelheid enquêtes die hetzelfde doel dienen.

De basismonitor is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. Deze eerste editie richt zich op het gemeentelijke niveau, en kijkt naar burgemeesters, wethouders en raadsleden. Daarna volgen de andere bestuurslagen. Het onderzoek richt zich op: De invulling en beleving van uw ambt; opvattingen over de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van uw ambt; Uw politieke en maatschappelijke achtergrond.

De vergaarde informatie geeft inzichten die helpen u onder andere beter te kunnen ondersteunen, daarom roepen we als Wethoudersvereniging ook op de basismonitor in te vullen.

U bent hier

Deel deze pagina