Menu

Doe mee met Versnelling certificering CO2-Prestatieladder

Wilt u uw gemeente in hoog tempo structureel verduurzamen? Wilt u nog voor het eind van het jaar inzicht hebben in uw CO2-footprint? Meld uw gemeente dan nu aan voor het project Versnelling certificering CO2-Prestatieladder.

Het project Versnelling certificering CO2-Prestatieladder is onderdeel van het Programma CO2-beprijzing. Met dit programma wil de VNG gemeenten helpen om hun ambities op het terrein van CO2-reductie te vertalen naar beleid en uitvoering.

Maximaal 30 gemeenten
Met het project Versnelling certificering CO2-Prestatieladder gaat de VNG maximaal 30 gemeenten ondersteunen bij hun certificering. De deelnemende gemeenten gaan in hoog tempo aan de slag om eind 2019 gecertificeerd te zijn voor de CO2-Prestatieladder. Dat is een ambitieuze doelstelling die dan ook veel energie gaat vragen.

Om direct over voldoende kennis en ervaring te beschikken en de gemeentelijke inzet zoveel mogelijk te ontlasten, heeft de VNG heeft een kortingstarief van15% bedongen bij een ervaren adviesbureau. Het bureau kan uw gemeente individueel begeleiden met twee pakketten: Coaching of Ontzorging. Gemeenten die meedoen, moeten onder meer rekening houden met een inzet van 335 tot 445 uur. De externe adviseurs kunnen 150 tot 360 uur uit handen nemen, afhankelijk van het pakket en de grootte van uw gemeente.

Uiteraard kunt uw gemeente ook deelnemen zonder inzet van externe adviseurs. Voor alle deelnemende partijen biedt de VNG: gezamenlijke leerbijeenkomsten rondom cruciale onderdelen van de certificering, een professionele vraagbaak en een digitaal leernetwerk.

Wethouders hebben een enquête van de VNG ontvangen om hun keuze voor deelname aan dit project door te geven.

Wilt u meedoen?
Geef u dan nu op via: CO2@vng.nl of vul de enquête in. Klik hier om direct naar de vragen te gaan.

Meer informatie
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/co2-beprijzing/project-versnelling-certificering-co2-prestatieladder

U bent hier

Deel deze pagina