Menu

Een bijzonder ambt - meerjarenbeleidsplan 2020-2024

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024

Wij hadden op 20 maart het meerjarenbeleidsplan en de onderzoeksagenda feestelijk met u vast willen stellen. Dat is helaas niet doorgegaan. Desondanks willen wij de ingezette koers voortzetten en aan de slag gaan met ons ondersteunings-, ontwikkelings- en onderzoeksprogramma. Wij hopen daarbij op uw steun. Wij zullen dit meerjarenbeleidsplan tijdens de Wethoudersconferentie in november alsnog aan de ledenvergadering voorleggen. Mochten er nu zaken zijn die u met ons wilt delen ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan of de onderzoeksagenda, dan kunt u deze richten tot Jeroen van Gool.

U bent hier

Deel deze pagina