Menu

Expeditie Ondermijning: Wat zien we, maar wat zien we vooral niet?

Deze vraag staat centraal tijdens 3 expedities in verschillende regio’s (de exacte plaatsnamen maken wij na uw inschrijving bekend). In een winkelgebied maakt u kennis met zichtbare en niet-zichtbare ondermijnende criminaliteit. U wordt meegenomen in een woonwijk waar dit fenomeen zich op andere wijze manifesteert.

Na deze 3, op zichzelf staande expedities, zal er tijdens een gezamenlijke bijeenkomst collectief de ervaringen worden gedeeld. Net zoals bij de expedities zelf, zijn bij deze collectieve reflectie-bijeenkomst, diverse ervaringsdeskundigen en experts aanwezig. Hierdoor krijgt u als deelnemer een beter beeld van ondermijning en zult u tevens een aantal handvatten mee krijgen om uw bestuurlijke weerbaarheid te vergroten.

- Expeditie 1: 8 februari 2019 regio midden Nederland. (VOL)

- Expeditie 2: 1 maart 2019 regio noord-oostelijk Nederland. (VOL)

- Expeditie 3: 29 maart 2019 regio zuidelijk Nederland. (VOL)

NB. aanmelding kan slechts voor 1 van de 3 expedities. Voor de collectieve reflectiebijeenkomst moet nog een datum, plaats en tijd gekozen worden.

De 3 expedities beginnen allen om 09:30 uur en eindigen om 16:00 uur.

NNB. De expedities zijn nog in de ontwikkelfase, dus u zal na afloop gevraagd worden in hoeverre u van mening bent dat de expedities in deze vorm bijdragen aan het weerbaar maken van bestuurders tegen ondermijning.

U bent hier

Deel deze pagina