Menu

Expedities Weerbaarheid

Om de bestuurlijke weerbaarheid van ervaren of minder ervaren wethouders te vergroten is een investering nodig in kennis over de uitingsvormen van ondermijning, de bedreigingen en de mogelijkheden dit fenomeen integraal of themagericht te bestrijden. Thema’s als handhaving bij ingewikkelde kwesties als woonwagenkampen, het voorzien in opvangmogelijkheden voor asielzoekers, het sluiten van tippelzones, coffeeshops, vergunningverlening voor moskeeën en eerdere ervaringen bij intimidaties waarbij burgemeesters en wethouders werden bedreigd na anti-ondermijningsacties kunnen desgewenst in een expeditie aan de orde komen.

Wat hebben wij bereikt?
De Wethoudersvereniging heeft In de uitvoering van de expedities samengewerkt met Verbeterforum.
Het algemeen kennisniveau van de wethouders over ondermijnende criminaliteit is toegenomen door deelname aan de expedities. De deelnemers benoemen ook dat ze meer kennis hebben gekregen over de negatieve gevolgen van ondermijnende criminaliteit. Een groot deel van de deelnemers is zich er door de expeditie meer bewust van dat ondermijnende criminaliteit een negatieve invloed kan hebben op de verhouding tussen burgers en lokale overheid.
Kortom, het merendeel van de deelnemers vindt dat de expeditie bijdraagt aan
hun kennis over ondermijnende criminaliteit: wat het is, wat signalen zijn en wat negatieve gevolgen kunnen zijn. 
Er is zowel een ervaren meerwaarde van de expeditie als het gaat om de ontwikkeling van
kennis, als wanneer het gaat om het creëren van bewustzijn over het belang van een integrale aanpak. De deelnemers zijn het meest enthousiast over de bijdrage van de expeditie aan het bewustzijn van de noodzaak, het belang van een integrale samenwerking om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Hoe gaan wij verder?
Nu dit aanbod er ligt zal de Wethoudersvereniging binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur bespreken of deze expedities aangeboden kunnen worden in breder verband. Indien de leden van het Netwerk Weerbaar Bestuur positief reageren, dan dient de Wethoudersvereniging een separatie aanvraag in voor subsidie van dit onderdeel.  

U bent hier

Deel deze pagina