Menu

Expertsessie criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

SAVE THE DATE

Expertsessie criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

Datum: Woensdag 16 mei
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: Centrum van Utrecht

Genodigden     Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, Commissarissen van de Koning, kabinetschefs, vertegenwoordigers van politieke partijen, directeuren OOV, hoofden RIEC, deskundigen, wetenschappers en belangrijke partners zoals de Politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Graag nodigen wij u uit voor de expertsessie criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur.

In oktober 2017 is het onderzoek ‘Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur’ aan de Tweede Kamer aangeboden (zie bijlage). Naar aanleiding van dit onderzoek organiseren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) een expertsessie.

Tijdens de expertsessie maken deelnemers gezamenlijk een concrete verdiepingsslag waarbij kwetsbaarheden en mogelijkheden tot aanpak van de problematiek in kaart worden gebracht. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: wordt criminele beïnvloeding voldoende herkend? En zijn de beschikbare instrumenten toereikend om criminele beïnvloeding aan te pakken? De uitnodiging inclusief het programma volgt binnenkort. Voelt u zich vrij deze save the date door te sturen binnen uw netwerk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Evenementen-LIEC@liec.nl.

U bent hier

Deel deze pagina