Menu

Intervisiedeelnemers komen minder snel ten val

Uit een analyse van de Wethoudersvereniging is gebleken dat wethouders in de periode 2014-2018 23.5% kans hadden ten val te komen. Deelnemers aan intervisie van de Wethoudersvereniging hadden in dezelfde periode 8.2% kans tussentijds ten val te komen. Dat verschil is behoorlijk. 

Directeur Jeroen van Gool ziet verschillende verklaringen: ‘Deels komt dit misschien voort uit het feit dat deze wethouders in de aard genegen zijn tot zelfreflectie. Anderzijds zien we ook dat deelnemers aan intervisie bij problemen in hun gemeente het gesprek met elkaar aangaan en hierdoor escalatie voorkomen. Deelnemers aan intervisie geven zelf ook aan dat zij door intervisie sterker in hun schoenen staan, op een betere manier met problemen omgaan én een heel prettig klankbord opbouwen met hun intervisiegroep.’
Er lopen op dit moment 35 intervisiegroepen in het hele land en er starten regelmatig nieuwe groepen. De Wethoudersvereniging benadrukt dat reflectie en professionalisering een belangrijk onderdeel van dit mooie vak zouden moeten zijn. Van Gool: ‘Ook bestuurders zouden de ruimte moeten krijgen om aan vakmanschap te werken, dat is goed voor de bestuurder en goed voor de gemeente!’

Inschrijven voor een intervisietraject kan altijd, via deze link, wanneer er voldoende inschrijvingen zijn voor een groep gaat deze van start! 
 

U bent hier

Deel deze pagina