Menu

Kort wethoudersonderzoek universiteit Twente

Lokaal bestuur komt steeds meer tot stand in samenspel tussen gemeenten, de provincie, de Rijksoverheid en de EU. In dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door BZK, willen we nagaan in welke mate partijpolitieke contacten hiervoor van belang zijn. Krijgen wethouders van landelijke politieke partijen meer voor elkaar omdat hun partijen op alle bestuursniveaus vertegenwoordigd zijn? Of zijn wethouders van lokale partijen juist in het voordeel omdat zij geen rekening hoeven te houden met allerlei partijpolitieke belangen in de regio, provincie, departementen of de EU? Of zijn partijpolitieke contacten helemaal niet van belang? In deze enquête wordt u gevraagd een aantal korte vragen hierover te beantwoorden. Het invullen kost u maximaal 5 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt door Universiteit Twente. U opent de vragenlijst door op deze link te klikken: https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0GjOOL9wa4Czlhr

 

Alvast erg bedankt voor uw medewerking,

 

Prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente)

U bent hier

Deel deze pagina