Menu

Loco voor de leeuwen - #coronacrisis

De verwachting is dat de coronacrisis ook een lange nasleep zal hebben waarbij het voor de hand ligt dat naarmate de situatie langer duurt loco-burgemeesters hierin ook vaker de burgemeester zullen moeten 'aflossen' gezien de duur van het proces. Bovendien is de crisis dusdanig complex dat het ook andere portefeuilles raakt dan alleen openbare orde en veiligheid. Denk aan ouderenzorg, onderwijs, economie, maar ook bouwprojecten zullen hinder ondervinden door effecten van het virus. Deze masterclass is er op gericht om locoburgemeesters voor te bereiden op hun rol, aan de hand van ervaringen van een andere loco-burgemeester en een crisisspecialist die over zijn of haar ervaring vertelt.

Nadere informatie volgt. Wij houden u op de hoogte via een directe e-mail.

U bent hier

Deel deze pagina