Menu

Loopbaanbijeenkomsten: Keukenbezoeken

De mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met loopbaanmogelijkheden na uw periode als wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder.

Vanaf juni organiseert de Wethoudersvereniging een reeks bijeenkomsten genaamd ‘Keukenbezoeken’. Wij stimuleren als Wethoudersvereniging bestuurders om na te denken over hun loopbaan na afloop van de ambtstermijn. Via deze weg willen wij bestuurders daarom ongedwongen en vrijblijvend kennis laten maken met mogelijke functies en organisaties buiten het openbaar bestuur. De keukenbezoeken zijn niet alleen in het kader van uw loopbaan zinvol, maar zijn daarnaast ook van toegevoegde waarde voor kruisbestuiving tussen het wethouderschap en de andere organisaties. Zo wordt het wethouderschap verrijkt met kennis en inzichten in de vraagstukken die leven bij de bestuurders of directeuren van organisaties die zij treffen en andersom.

Tijdens het keukenbezoek krijgt u als bestuurder de mogelijkheid om te proeven van verschillende soorten organisaties buiten het openbaar bestuur. Deze keukenbezoeken helpen u daarmee een beeld te vormen van een mogelijke volgende stap in uw loopbaan. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de mogelijkheid om inspiratie op te doen en te oriënteren op vervolgstappen buiten het openbaar bestuur. De keukenbezoeken worden georganiseerd voor zowel bestuurders aan het einde van hun bestuurlijke loopbaan als voor bestuurders die nog niet voornemens zijn hun ambt neer te leggen. De keukenbezoeken kunnen voor beide groepen een waardevolle oriëntatie zijn én bijdragen aan een relevant netwerk!

De bijeenkomst zal bestaan uit één-op-één gesprekken met voormalig bestuurders die de stap naar een ander werkveld hebben gemaakt en/of met professionals uit verschillende organisaties en bedrijven. In het aanmeldformulier kan een eventuele voorkeur worden opgegeven voor een werkveld. Wij proberen hier vervolgens zo goed mogelijk rekening mee te houden. Deze opzet brengt wederzijdse kennisuitwisseling met zich mee. Daarnaast biedt een bijeenkomst de mogelijkheid voor netwerkuitbreiding en eventuele opvolging van de bijeenkomst, waarbij gedacht kan worden aan een vervolgbezoek of meelopen en een wederbezoek bij u zelf, om organisaties bekender te maken met het wethouderschap.

U kunt zich aanmelden voor één van de onderstaande bijeenkomsten:

Praktische informatie

Data en tijden:

4 juni 14.30-17.00 uur

18 juni 14.30-17.00 uur

25 juni 14.30-17.00 uur

9 juli 14.30-17.00 uur

Locatie: Online (wanneer fysiek mogelijk blijkt, zullen we deelnemers hierover contacten)

Bijdrage: €175 euro exclusief BTW voor leden en €475 exclusief BTW voor niet-leden.

U bent hier

Deel deze pagina