Menu

Premiere van de ‘Leergang Vernieuwend Leiderschap voor de Publieke Sector' 24 november 2020

We kunnen de complexe problemen van vandaag niet meer ‘fixen’ met de toolbox van gisteren. Dat leidt op vele fronten tot echt nieuw denken. Ook in de wetenschap. In de economie wordt gesteld dat innoveren nu een richting krijgt: het gaat niet langer om ‘meer’, maar wel om ‘beter’. Marianna Mazzucato vertolkt dit nieuwe denken in haar boeken als ‘The Entrepreneurial State’ (2013) en ‘Moonshots’, een boek dat begin 2021 uitkomt. Daarin stelt zij dat ‘we must re-imagine governments as creative agents’ omdat de overheid niet langer meer alleen de markt moet ‘fixen’ met haar interventies maar ook de toekomst moet ‘shapen’.

Ook op het vlak van leiderschap is er veel nieuw ‘denken’ maar helaas veel minder ‘doen’. Het denken gaat dan vooral over het wendbaar maken van organisaties en over ‘adaptief leiderschap’ en ‘complexity leadership (theory)’. Maar wat het ‘doen’ betreft, blijkt uit een recent onderzoek van ANZOG (Australia and New Zealand School of Government, 2019), dat peilt naar de innovatie-vaardigheden van ambtenaren en naar de visie op het trainen ervan wereldwijd, dat ambtenaren over heel wat kennis beschikken en enthousiast innovatie-praktijken omarmen, maar dat de praktijk nog zeer te wensen overlaat. Het rapport spreekt zelfs over ‘een sluipende crisis voor de publieke sector’.

Bij het lectoraat imagineering van BUas zijn we ervan overtuigd dat innoveren met velen samen niet als vanzelf ‘ontstaat’, maar dat echt, effectief vernieuwen een bron nodig heeft. We have to ‘source newness’. We moeten een onderscheid maken tussen verbeteren en vernieuwen en beseffen dat vernieuwen verder gaat dan  ‘wendbaarheid’ of ‘adaptatie’. Dat, net zoals innoveren een richting krijgt, vernieuwen een generatieve bron nodig heeft. Massale vernieuwing, denk bijvoorbeeld aan ‘Ruimte voor de Rivier’ dat recent succesvol werd afgerond door Rjkswaterstaat, moet kunnen rekenen op de verbeelding van velen. Dat vraagt om het ontwikkelen van de vernieuwingstalenten van ambtenaren. Groeiende complexiteit komt met de nodige uitdagingen. Kijk alleen maar naar de nieuwe omgevingswet. Maar het komt ook met een nieuwe rol voor de overheid en nieuwe mogelijkheden om effectiever om te gaan met de complexe maatschappelijke uitdagingen. Daardoor kan het vertrouwen in de overheid weer gaan groeien. Aan ons de uitdaging om hier in Nederland op door te pakken.  

Daarom nodigen wij van het Lectoraat Imagineering van Breda University of Applied Sciences, u graag uit voor de Premiere van de ‘Leergang Vernieuwend Leiderschap voor de Publieke Sec-tor’ op dinsdag 24 november van 16 - 18 uur. We gaan graag voor een life gebeuren op onze ge-heel vernieuwde Campus in Breda, maar als dat door corona-omstandigheden niet zou mogelijk zijn, dan spreken we graag online tot uw verbeelding. De eerste deelnemers aan de eerste leergang (2021) krijgen tevens een mooi aanbod namens het A&O-fonds Gemeenten. We kijken uit naar uw komst.

Verdere informatie en/of inschrijven kan tot en met vrijdag 20 november a.s. via de leiding van dit programma: Dr. Diane Nijs (Nijs.D@buas.nl), Pim Dopheide (Dopheide.P@buas.nl) of Patrick van Lunteren (pvlunteren@gmail.com.

Deze leergang komt mede tot stand met medewerking van de samenwerkingspartners binnen programma Democratie in Actie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG en de Wethoudersvereniging.

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten financieel bij deze leergang met een subsidie van 50% van de be-grote interne en externe kosten per gemeente, met een maximum van € 50.000 voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Voorwaarde is dat minimaal 3 gemeenten deelnemen  aan deze leergang.

U bent hier

Deel deze pagina