Menu

Schrap de deeltijdsfactor voor wethouders

Persbericht: Schrap de deeltijdsfactor voor wethouders
 

Als er keer op keer onterechte discussie ontstaat over een APPA-uitkering (in de volksmond het wachtgeld), dan zal er straks niemand meer wethouder willen worden.

Iedere wethouder werkt doorgaans meer dan voltijds, maar er zijn gemeenten waar (om vaak politieke redenen) slechts deeltijds wordt uitgekeerd. Zo ook bij veel van de wethouders die afgelopen week in het artikel van de Volkskrant zijn aangehaald. Deze wethouders zijn bij onderhandelingen gekort op hun aanstelling, maar zijn daar niet minder om gaan werken. Daarom pleiten wij voor het afschaffen van de deeltijdsfactor voor wethouders. Je wordt als wethouder aangesteld in een ambt en daar hoort een volwaardige waardering bij.

De toegenomen taken en verantwoordelijkheden vergen steeds meer van wethouders, je moet veelzijdig zijn, kunnen verbinden, een duidelijke visie hebben, knopen door kunnen hakken, rekening houden met meer- en minderheden, zelf roomser dan de paus zijn als het aankomt op integriteit, tegen een stootje kunnen, soms figuurlijk, maar niet zelden ook letterlijk en je moet leiding kunnen geven zonder zelf te beschikken over personeel.

Om die reden roepen wij de minister op om de deeltijdsfactor van het wethoudersvak af te halen. Deeltijd raadslid of deeltijd burgemeester kan immers ook niet. De bezoldiging moet in lijn liggen met de verantwoordelijkheden en die zijn alsmaar toegenomen. Dit moet om het vak aantrekkelijk te houden, om kwaliteit te blijven aantrekken, om mensen te motiveren elke dag opnieuw, voor het oog van alle inwoners zich het zweet op het voorhoofd te werken. Anders krijg je straks niemand meer.

U bent hier

Deel deze pagina