Menu

Virtual Reality Weerbaarheid

Wij willen op een vernieuwende manier een bijdrage bieden aan het versterken van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers, door het gebruik van Virtual Reality (VR) simulaties, ingebed in een setting van collectief leren. In 2019 zijn in een startproject simulaties en testen ontwikkeld. Met VR kan een krachtige beleving overgebracht worden.

Wat hebben wij bereikt?
De VR simulatie is ontwikkeld en er zijn twee casussen uitgewerkt: kijken op het vakantiepark en dialoog tussen criminelen.

Deelnemers ontwikkelen een groter besef dat het thema ondermijnende criminaliteit naast de burgemeester ook wethouders raakt. Wethouders realiseren zich dat zij er zelf wat mee moeten. Het gevoel dat de wethouder, net als het college kwetsbaar is, is duidelijker aanwezig. Door middel van VR worden concrete aanknopingspunten geboden om het gesprek te voeren over de gezamenlijke aanpak en elkaars rollen. Ook willen wethouders iets gaan doen, actie ondernemen, nadat ze de simulatie hebben gezien.

 

Hoe gaan wij verder?
Op deze vernieuwende manier willen wij een bijdrage bieden aan het versterken van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers, door het gebruik van VR simulaties in het land. De Wethoudersvereniging wil het gebruik van dit product bespreken in het Netwerk Weerbaar Bestuur. Na een positieve reactie van het Netwerk Weerbaar Bestuur volgt een nieuwe subsidieaanvraag om trainingen voor wethouders en colleges met behulp van VR mogelijk te maken.

 

U bent hier

Deel deze pagina