Menu

Weerbaarheidstraining Agressie en Geweld ‘College onder druk’

Vroeg of laat komt bijna iedere wethouder weleens in een situatie waarin hij of zij liever niet terecht was gekomen. Een boze inwoner, een intimiderende ondernemer of een verhit raadslid. Iedereen gaat daar verschillend mee om, daar is op zichzelf niets mis mee. Maar als je onverwachts in een dergelijke situatie terecht komt kan de primaire (communicatieve) reactie weleens de verkeerde zijn, met nare consequenties. Om wethouders te ondersteunen en te bekwamen in een breed handelingsperspectief heeft de Wethoudersvereniging een rollenspel/simulatietraining opgezet waarbij het verbreden van het handelingsperspectief in de communicatieve interactie centraal staat. 
 
Er is gekozen voor de vorm van een workshop waarbij het accent ligt op bewustwording op het vlak van ondermijning en beïnvloeding van het openbaar bestuur.

In de pilot is gekeken naar de teamdynamiek en waar eventuele kwetsbaarheden zitten. Er zijn dilemma’s besproken en hoe daar mee om te gaan. Het doel van deze training is om uiteindelijk de individuele bestuurder maar ook het totale team inzicht te geven in het dunne lijntje van bedreiging, omkoping, het eigen gedrag in een dergelijke situatie, de wijze van communiceren en wanneer hulp ingeroepen moet worden.Wat hebben wij bereikt?
Aan de hand van aan intervisie gerelateerde reflectie is het handelingsperspectief vergroot. In de trainingssetting is gereflecteerd en geoefend met het omgaan met agressie, geweld en intimidatie. De training wordt uitgevoerd door specialisten op het gebied van communicatie, weerbaarheid en intervisie. 

Hoe gaan wij verder?
De Wethoudersvereniging wil deze training aanbieden aan een alle wethouders en wil hiervoor een aparte subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van BZK.

U bent hier

Deel deze pagina