Menu

Wethoudersbijeenkomst toegang sociaal domein 15 december 2021
Welke bijdrage kunnen wethouders leveren aan het verbeteren van de toegang voor inwoners tot het sociaal domein? De afgelopen maanden gingen Movisie en VNG hierover in gesprek met verschillende wethouders die deelnemen aan het landelijke Verbetertraject Toegang. Dit waren inspirerende ge-sprekken boordevol interessante inzichten. Op 15 december willen we de belangrijkste inzichten delen en er gezamenlijk over in gesprek gaan. Wij hopen op uw komst!

Programma
Vier wethouders uit het sociaal domein - waaronder Renate Richters (Eindhoven) en Clemens Piena (Oosterhout) - delen hun ervaringen over het verbeteren van de toegang in hun gemeente. Enerzijds zoomen we in op het betrekken van inwoners en anderzijds op de inrichting van de organisatie en sa-menwerking rondom de toegang. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat vraagt de verbeteropgave van een bestuurder? We gaan met elkaar in gesprek en laten ons inspireren!

Doel
Het doel van deze bijeenkomst is om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. U gaat in gesprek met collega-bestuurders uit andere gemeenten en brengt uw eigen vragen en ervaringen in. 

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebundeld met eerder opgehaalde inzichten. Deze geleer-de lessen van wethouders vertalen we naar een kennisproduct. Wat zijn de opgaven voor de komende collegeperiode? En waar moeten nieuwe wethouders vooral aandacht voor hebben? Met de aanwezige kennis en kunde dragen we bij aan de continuïteit wat betreft het verbeteren van de toegang voor in-woners. 

Locatie, tijdstip en aanmeldlink
Datum: woensdag 15 december 2021
Locatie: Utrecht
Tijd: van 09:45 uur tot 12:15 uur (inloop 09:15 uur). Na afloop is er een lunch en ruimte om met elkaar door te praten. 
Via deze digitale aanmeldlink kunt u zich aanmelden

Meer informatie en de exacte locatie volgen. 


 

U bent hier

Deel deze pagina