Menu

Wethoudersfeiten

Het laatste college sinds de verkiezingen van maart dit jaar is gevormd in Enkhuizen. Het West-Friese college bestaat uit een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD. Met inmiddels alle colleges in het zadel is het interessant om een aantal opmerkelijke details en trends uit te lichten.

 

Meer vrouwen

Al eerder constateerden wij een toename van het aantal vrouwelijke wethouders. In de vorige perioden (tussen 2006 en 2018) schommelde het percentage vrouwelijke wethouders tussen de 18% en 22%. Het huidige wethoudersbestand telt 26% vrouwen. Het aantal colleges dat compleet uit vrouwen bestaat, is net als in de vorige periode 2. Het aantal colleges dat compleet uit mannen bestaat is nu 131, dit waren er voor de verkiezingen 175. Het aantal gemengde colleges is toegenomen van 203 voor de verkiezingen naar 247 na de verkiezingen. Het aantal colleges met vrouwen in de meerderheid is gestegen van 21 naar 34. Het aantal colleges met een gelijke man-vrouw verhouding is gestegen van 33 naar 40.

 

 

Over bijna de hele linie is een toename te zien van het aandeel vrouwelijke wethouders. Groen Links, waar voor de verkiezingen al 42% van de wethouders vrouw was, blinkt nu uit met een verhouding van bijna één op één (47% vrouwelijke wethouders).

 

Toename aantal partijen en wethouders per coalitie

Een andere trend die wij waarnemen is een groei van het aantal partijen per coalitie. Voor de verkiezingen bestond een college uit gemiddeld 3,2 partijen, nu zijn dat 3,37 partijen. Dit is een toename van 5%. Dit zou kunnen komen door een versplintering van het politieke landschap, er zitten sinds de verkiezingen meer partijen in de gemeenteraad[1]. Een kanttekening daarbij is dat er ook de keuze kan worden gemaakt voor een groter college met meer partijen voor een grotere politieke legitimiteit.

Voor een deel samenhangend met de toename van het aantal partijen, is ook het gemiddeld aantal wethouders per college gestegen van 3,64 naar 3,87 wethouders per college. Dit is een toename van 6,5%.

U bent hier

Deel deze pagina