Menu

Actueel

Aankomende maart zijn we halverwege de bestuursperiode 2018-2022. Een belangrijk moment om samen bij stil te staan, vooruit te kijken en handvatten te bieden om een succesvolle tweede helft van deze periode tegemoet te gaan. Naast interessante sprekers, presenteren we ook graag het toekomstplan en... Lees verder ›
De collegeperiode is halverwege, veel zaken van het coalitieakkoord zijn goed op stoom, maar de wereld heeft ondertussen niet stil gestaan. Nieuwe onderwerpen die om een antwoord vragen dienen zich aan en sommige onderwerpen uit het coalitieakkoord blijken in de praktijk weerbarstiger dan twee jaar... Lees verder ›
Het wethouderschap is voor veel mensen een mooie opstap naar het burgemeesterschap. Toch hoor je vaak dat die rollen echt heel verschillend zijn. Dat roept vragen op, zoals: Wat is eigenlijk het verschil tussen de rol van wethouder en die van burgemeester? Wat bedoelen ze eigenlijk als een... Lees verder ›
Uit een analyse van de Wethoudersvereniging is gebleken dat wethouders in de periode 2014-2018 23.5% kans hadden ten val te komen. Deelnemers aan intervisie van de Wethoudersvereniging hadden in dezelfde periode 8.2% kans tussentijds ten val te komen. Dat verschil is behoorlijk. Directeur Jeroen... Lees verder ›
Woensdag 20 mei 2020 organiseren het Landelijk Informatie Expertise Centrum (LIEC) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) voor de derde maal de conferentie Spotlight op Ondermijning. Dit jaar staat de conferentie in het teken van het verbinden van preventie met repressie. Het bestrijden van een... Lees verder ›
Colleges vragen regelmatig voorafgaande aan de besluitvorming of er nog wensen en bedenkingen zijn vanuit de gemeenteraad. Bij bijvoorbeeld ingrijpende besluiten moet het college dat doen. In andere gevallen kunnen raad of college daarom vragen. De wensen en bedenkingen zijn adviezen en hoeven niet... Lees verder ›
Lokaal bestuur komt steeds meer tot stand in samenspel tussen gemeenten, de provincie, de Rijksoverheid en de EU. In dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door BZK, willen we nagaan in welke mate partijpolitieke contacten hiervoor van belang zijn. Krijgen wethouders van landelijke politieke... Lees verder ›
Vroeg of laat komt bijna iedere wethouder weleens in een situatie waarin hij of zij liever niet terecht was gekomen. Een boze inwoner, een intimiderende ondernemer of een verhit raadslid. Iedereen gaat daar verschillend mee om, daar is op zichzelf niets mis mee. Maar als je onverwachts in een... Lees verder ›
Om de bestuurlijke weerbaarheid van ervaren of minder ervaren wethouders te vergroten is een investering nodig in kennis over de uitingsvormen van ondermijning, de bedreigingen en de mogelijkheden dit fenomeen integraal of themagericht te bestrijden. Thema’s als handhaving bij ingewikkelde kwesties... Lees verder ›
Wij willen op een vernieuwende manier een bijdrage bieden aan het versterken van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers, door het gebruik van Virtual Reality (VR) simulaties, ingebed in een setting van collectief leren. In 2019 zijn in een startproject simulaties en testen ontwikkeld. Met VR... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina