Menu

Actueel

Om het Corona-virus in te dammen zijn alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Alleen activiteiten die in het kader van de vitale beroepen en functies worden ontplooid, kunnen nog doorgang vinden. Evident in dat verband is dat ook de volksvertegenwoordigingen in gemeente, provincie en nationaal... Lees verder ›
Column: Stemmingen in gemeenteraden moeten doorgaan Om het Corona-virus in te dammen zijn alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Alleen activiteiten die in het kader van de vitale beroepen en functies worden ontplooid, kunnen nog doorgang vinden. Evident in dat verband is dat ook de... Lees verder ›
Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 Wij hadden op 20 maart het meerjarenbeleidsplan en de onderzoeksagenda feestelijk met u vast willen stellen. Dat is helaas niet doorgegaan. Desondanks willen wij de ingezette koers voortzetten en aan de slag gaan met ons... Lees verder ›
Wij gaan investeren in de kennispositie die wij als Wethoudersvereniging hebben, waardoor wij nadrukkelijker en meer zichtbaar in de belangenbehartiging actief kunnen zijn. Ook geven de uitkomsten van onderzoek inhoud aan ons opleidingsprogramma, boeken en media uitingen. Vanaf dit jaar zullen wij... Lees verder ›
Wie is Henk Wessel? Ik ben wethouder sinds 1998 in Elburg voor een lokale partij (Algemeen Belang) met een christelijke basis. Ik heb door de jaren heen eigenlijk bijna alle portefeuilles wel gehad, op dit moment onder andere beheer openbare ruimte, economie en financiën . Daarnaast ben ik getrouwd... Lees verder ›
Gisteravond heeft onze voorzitter Elly van Wageningen besloten haar wethouderschap van gemeente Lelystad met onmiddellijke ingang te beëindigen. Helaas heeft zij hiertoe begrijpelijkerwijze ook besloten het voorzitterschap van onze vereniging neer te leggen. Wij betreuren deze situatie, maar... Lees verder ›
Kan een individuele volksvertegenwoordiger op ieder moment alle documenten van intern beraad, alle mail- en app-verkeer en alle interne adviezen van adviseurs opvragen? Als dat waar zou zijn, dan gaat de ambtelijke dienst in de kramp en zullen allerlei interne memo’s en documenten worden omgezet in... Lees verder ›
Naar aanleiding van vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft minister Knops op 4 maart 2020 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer . Uit het jaarlijkse onderzoek van... Lees verder ›
Als wethouder heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als bestuurder. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders... Lees verder ›
Begin maart stuurt de VNG alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een bericht, waarin u uitgenodigd wordt deel te namen aan een onderzoek naar online bedreigingen van politieke ambtsdragers. Omdat wij onderzoek naar deze kwestie ondersteunen brengen wij u dit alvast onder de aandacht. Het... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina