Menu

Actueel

Deze uitgave in pocketformaat biedt een overzichtelijke weergave van de rechtspositie van burgemeesters en wethouders. Het is gemakkelijk te gebruiken voor burgemeesters en wethouders die inzicht in hun rechten en plichten willen krijgen... Lees verder ›
De berichtgeving in de media over het declaratiegedrag van burgemeesters en wethouders zou de indruk kunnen wekken dat de regelgeving rond onkostenvergoedingen niet juist wordt toegepast en dat gemeentebestuurders bewust in strijd daarmee handelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en... Lees verder ›
Op weg naar 2010 Onder deze titel werden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in Zoetermeer, De Wolden en Sint Michielsgestel over de voorstellen van de commissie Dijkstal zoals die inmiddels in wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Ruim 130 wethouders waren aanwezig. De... Lees verder ›
Wethouder Werkman van gemeente Winsum werd het 500ste lid van de wethoudersvereniging op het VNG jaarcongres. Nu ruim 30% van de wethouders van Nederland lid is, kan de vereniging steeds sterker haar stem laten horen. Het lidmaatschap werd aangeboden door de VNG Academie, samen met de vereniging... Lees verder ›
Er bestond grote belangstelling voor dit onderwerp, zo’n 50 personen waren aanwezig in de fraaie raadszaal van de gemeente De Wolden om de laatste informatie te vernemen over de mogelijke wetswijzigingen . Mogelijke, omdat op dit moment onzeker is of \wanneer de voorstellen die er liggen voor... Lees verder ›
Harry Fellinger is wethouder in de gemeente Leek. Als derde locobur-gemeester werd hij in augustus 2005 geconfronteerd met een familie-drama in Tolbert, een drama dat hem tot op de dag van vandaag raakt. Een terugblik op een ingrijpende gebeurtenis... Lees verder ›
Wanneer ze na gemeenteraadsverkiezingen niet herbenoemd worden of moeten aftreden om politieke of persoonlijke redenen zijn ze ‘ineens’ baanloos. Het vinden van een nieuwe werkkring blijkt vaak geen eenvoudige opgave... Lees verder ›
In 2008 zijn bijna 200 wethouders uit het ambt gestapt, waarvan 122 na een politieke breuk, zo blijkt uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur van 9 januari 2009. Alleen in 2004 traden meer wethouders af na een politieke breuk. Procentueel is het verschil echter klein. In 2004 was het 8,7 %van het... Lees verder ›
Door Henk Bouwmans (Binnenlands Bestuur) Politieke partijen moeten zo snel mogelijk, liefst voor de zomer, duidelijk maken wie hun wethouderskandidaat zijn na de raadsverkiezingen van 2010. Dat vindt Paul Depla, voorzitter van de Wethoudersvereniging. Medelijden hoeft men van Paul Depla, PvdA-... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina