Menu

Actueel

Burgerparticipatie vraagt om samenspel tussen college en raad en om samenwerking met de ambtelijke organisatie. Geïnteresseerd in bruikbare tips en praktische voorbeelden? U vindt ze in het handzame boekje 'Naar buiten, spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college'. De publicatie is... Lees verder ›
Met de vernieuwde handreiking integriteit willen de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van BZK gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren bij hun inspanningen de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor politieke ambtsdragers. De... Lees verder ›
Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) de brochure ‘Wat betekent Dijkstal voor u?’ uitgebracht. Hierin wordt uitleg gegeven over de wijzigingen die zijn aangebracht in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Algemene... Lees verder ›
Op 27 februari 2010 zijn de wijzigingen van de ontslaguitkeringen voor wethouders van kracht geworden. De nieuwe regels gelden voor wethouders die na de raadsverkiezingen van 3 maart worden benoemd. Ook burgemeesters ontlenen in het vervolg hun ontslaguitkering aan de dezelfde bepalingen als... Lees verder ›
De Eerste Kamer is op 16 februari 2010 akkoord gegaan met de wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Dit betekent dat met ingang van 3 maart nieuwe uitkeringsregels gaan gelden voor wethouders die na de raadsverkiezingen zullen worden benoemd in de nieuw te vormen... Lees verder ›
Kort gezegd komt het hier op neer dat iedereen die nu wethouder is en niet wordt herbenoemd zijn huidige rechten behoudt; wie wordt herbenoemd valt onder de nieuwe bepalingen. Er is één uitzondering voor wie bij herbenoeming al 50 jaar of ouder is en tijdens of bij het einde van de nieuwe... Lees verder ›
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is nog niet door de Eerste Kamer aanvaard. Dat betekent dat de aanvankelijke invoeringsdatum van 1 januari 2010 niet is gehaald. Het streven is er nu op gericht de wijziging op of omtrent 3 maart 2010 in... Lees verder ›
Als wethouder kunt u lid worden van DE beroepsvereniging van wethouders in Nederland. Bij het lidmaatschap ontvangt u kosteloos de publicatie 'Nieuwe wethouders op weg'.Lees verder ›
Handleiding voor aankomende en beginnende wethouders Staatssecretaris neemt eerste exemplaar ‘Nieuwe wethouders op weg’ in ontvangst DEN HAAG – Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 kent Nederland waarschijnlijk weer een groot aantal nieuwe wethouders. Vooral voor hen is er nu het... Lees verder ›
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 kent Nederland weer een groot aantal nieuwe wethouders. Vooral voor hen is er nu het naslagwerk ‘Nieuwe wethouders op weg’ ter voorbereiding op hun nieuwe rol. Het boek is geschreven in opdracht van de Wethoudersvereniging met steun van het ministerie... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina