Menu

Actueel

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 kent Nederland weer een groot aantal nieuwe wethouders. Vooral voor hen is er nu het naslagwerk ‘Nieuwe wethouders op weg’ ter voorbereiding op hun nieuwe rol. Het boek is geschreven in opdracht van de Wethoudersvereniging met steun van het ministerie... Lees verder ›
De Tweede Kamer heeft na de plenaire behandeling van 13 oktober 2009 bijna unaniem ingestemd met de wijzigingen van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), de Gemeentewet en rechtspositiebesluiten. De uitwerking van deze beslissing is nu bekend. Lees... Lees verder ›
De VNG en de Wethoudersvereniging hebben in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer opnieuw aandacht gevraagd voor het overgangsrecht voor zittende wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen worden herbenoemd. Lees hier mee r.Lees verder ›
De wethoudersvereniging biedt kandidaten die geinteresseerd zijn in het vak van wethouder een overzicht van de noodzakelijke kwaliteiten en eigenschappen waarover iemand moet beschikken of aan kan werken om wethouder te worden. Inleiding Heb je ambitie om wethouder te worden dan ben je zeker lid... Lees verder ›
Deze alliantie heeft waarde voor beide partijen. Wethouder zijn is een vak. Deze professie verdient op dat punt maatschappelijke erkenning, mede omdat na het wethouderschap de bestuurlijke carrière in een andere vorm kan worden voortgezet. PublicSpirit onderkent de bestuurlijke kwaliteiten van... Lees verder ›
Op 28 september 2009 zal de Tweede Kamer de gewijzigde voorstellen bespreken die voortvloeien uit de in 2004 en 2005 door de commissie Dijkstal uitgebrachte adviezen over de aanscherping van de uitkeringsbepalingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Op een rijtje gezet moet... Lees verder ›
Minister Ter Horst heeft integriteit als aandachtspunt hoog op de agenda staan. Om een beeld te krijgen van de variëteit aan kwesties waar het bij integriteitsproblematiek nu eigenlijk om gaat zijn we bezig casussen te verzamelen. Die kunnen dan (uiteraard bewerkt en anoniem) weer gebruikt worden... Lees verder ›
Voor wethouders, gedeputeerden en bestuurders van een waterschap wordt tijdelijke vervanging bij zwangerschap, bevalling of ziekte mogelijk gemaakt. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een daartoe strekkend... Lees verder ›
Het kabinet heeft onlangs besloten tot een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers tot 65 jaar en beperking van de uitkeringsduur bij vertrek van zes tot vier jaar. Minister Ter Horst van BZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over dit kabinetsbesluit. In de brief geeft de... Lees verder ›
In het licht van de huidige economische situatie heeft het kabinet overwogen dat in deze kabinetsperiode niet tot verhoging van het salaris van ministers besloten zou moeten worden. Het kabinet heeft zich beraad op de gevolgen van deze beslissing voor het geheel aan wetsvoorstellen die voortvloeien... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina