Menu

Actualiteitencollege 'burgerperspectieven' met Paul Dekker op 16 oktober (geannuleerd)

woensdag, 16 oktober, 2019

De publieke opinie en publieke stemming staan ter discussie als iets waarmee de politiek te weinig rekening houdt of waarnaar ze juist te veel haar oren laat hangen. Den Haag doet maar zonder serieus rekening te houden met wat leeft en wat de grote zorgen van veel mensen zijn en/of Den Haag probeert te veel tegemoet te komen aan veronderstelde onderbuikgevoelens in de bevolking. Dit soort verwijten speelt in discussies over maatschappelijk onbehagen, politieke onvrede en populisme. Daarnaast zijn er zorgen over ontwikkelingen in de publieke opinie vanwege toenemende verschillen tussen groepen (tweedelingen, polarisatie) en afnemende steun voor kernwaarden van het democratisch samenleven en van de democratische rechtsstaat in sommige groepen. Tot slot zijn er zorgen over de wijze waarop de publieke opinie kan worden gemanipuleerd.

Het gaat in dit college om de publieke opinie in brede zin – inclusief affecties en stemmingen en inclusief niet-publiek gemaakte houdingen en meningen van individuen over maatschappelijke en politieke kwesties. Na een beschrijving en duiding van wat er speelt aan opvattingen en gevoelens ten aanzien van de Nederlandse samenleving en landelijke politiek focussen op wat mensen vinden van wat er in de lokale politiek speelt en wat burgers daar willen aan invloed en participatie.   Gebruikmakend van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en van andere, internationale en langer lopende bevolkingsonderzoeken, gaan we achtereenvolgens in op:

  1. De huidige stemming in Nederland in Europees perspectief en in de tijd
  2. Maatschappelijk onbehagen en politiek onvrede
  3. Tegenstellingen en polarisatie
  4. Landelijke politiek en gemeentelijk bestuur
  5. Burgerparticipatie en (lokale) democratie): wensen en ambivalenties      

Paul Dekker is politicoloog, hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Enkele recente SCP-publicaties, te vinden op www.scp.nl: Burgerperspectieven (kartaalberichten van het COB), Lastige kwesties – Acht focusgroepen over vertegenwoordiging en stemmen en Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?

Datum: 16 oktober 2019
Tijdstip: 16.00 - 20.00 uur, incl. eenvoudig diner
Locatie: Stadhuis Nieuwegein - Stadsplein 1 - 3431 LZ Nieuwegein
Kosten: De vereniging vraagt om een kostendekkende bijdrage voor leden  € 95,- (exclusief BTW) en voor niet-leden € 250,- (exclusief BTW)
 

U bent hier

Deel deze pagina