Menu

Actualiteitencollege omgevingswet met Hamit Karakus (geannuleerd)

woensdag, 30 oktober, 2019

De actuele maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan, vergen een nieuwe kijk op sturingsvraagstukken. De invoering van de Omgevingswet biedt op dit vlak kansen voor bestuurders die ruimte willen bieden aan ontwikkelingen in hun gemeenten en die de leefomgeving willen verbeteren en beschermen. De nieuwe instrumenten van de Omgevingswet stimuleren het maken van integrale afwegingen en jagen de samenwerking aan met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners.

Van de energie- en aardgasvrijtransitie en klimaatopgaven tot de transformatie van stedelijke gebieden en de uitdagingen in krimp- en anticipeerregio’s. Al deze maatschappelijke opgaven vragen om oplossingen en aanpakken die overheid en samenleving gezamenlijk vormgeven. Zowel bewonersparticipatie als overheidsparticipatie vormt hierin een dragend element. Ook in de Omgevingswet is participatie cruciaal voor het tot stand brengen van integrale besluiten, waar gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen. Doordat participatie in de Omgevingswet vormvrij is, zullen college en raad hier zelf vorm aan moeten geven, bij voorkeur met de samenleving. Dit actualiteitencollege gaat in op de samenhang tussen Omgevingswet, participatie, de actuele maatschappelijke opgaven en de sturingsvraagstukken die dit met zich meebrengt.

Van 2006 tot 2014 was Hamit Karakus wethouder in de gemeente Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Vastgoed en Stedelijke economie. Ook was hij coördinerend wethouder van Rotterdam-Zuid en nam hij als locoburgemeester bij afwezigheid van de burgemeester diens taken waar. Sinds 2014 is hij algemeen directeur van Platform31, waar hij kennisontwikkeling over economische, sociale en ruimtelijke vraagstukken aanjaagt. Dat gebeurt via (wetenschappelijk) onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken.

Datum: 30 oktober 2019
Tijdstip: 16.00 - 20.00 uur, incl. eenvoudig diner
Locatie: Stadhuis Nieuwegein - Stadsplein 1 - 3431 LZ Nieuwegein
Kosten: De vereniging vraagt om een kostendekkende bijdrage voor leden  € 95,- (exclusief BTW) en voor niet-leden € 250,- (exclusief BTW)
 

U bent hier

Deel deze pagina