Menu

Innovatieprogramma: Bewegen in complexiteit en verandering

maandag, 1 november, 2021

U kunt 10% korting krijgen via de Wethoudersvereniging als u lid bent. 

In 2021 biedt De Baak, het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap, in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een innovatieprogramma aan voor bestuurders met het thema ‘Bewegen in complexiteit en verandering’.

De Baak staat voor persoonlijke groei voor de hele organisatie. Bij De Baak is alles gericht op de persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van de deelnemers. Want alleen als mensen kunnen groeien, kan een organisatie als geheel groeien. De Baak heeft samen met VSG, als hét platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving, dit programma is opgezet om het hoofd te kunnen bieden aan actuele vraagstukken en opgaven.

INHOUD VAN HET PROGRAMMA

Het programma is gericht op bewegen in complexiteit en verandering voor wethouders-bestuurders. Dit programma is opgezet in de vorm van een innovatieversneller. Daarin ontwikkelt u met nieuwe innovatieve methoden en technieken, en samen met collega-wethouders, oplossingsrichtingen voor actuele en complexe vraagstukken.

Een meer integrale aanpak wordt steeds belangrijker om de complexe vraagstukken en opgaven van vandaag (zoals bijvoorbeeld het sportakkoord, het preventieakkoord, de gezondheidsnota of bezuinigingen) het hoofd te bieden. Daarom heeft VSG, in samenwerking met De Baak, de handschoen opgepakt om een traject rondom integraal ondernemen in het gemeentehuis aan te bieden. Dit traject start op 1 november 2021.

Binnen het programma gaat u als wethouder, samen met collega-wethouders van andere gemeenten, aan de slag in een versnellingsprogramma om te werken aan concrete, tastbare oplossingen waarmee we in beweging komen in plaats van ‘van het kastje naar de muur’.

U maakt kennis met nieuwe innovatiemethoden en technieken gericht op strategische verkenning, ontwerpgericht onderzoek, creatieve conceptontwikkeling en iteratief werken door te maken en te doen. In de Hackathon Tweedaagse werkt u samen met collega’s, innovatie experts, jonge makers en ontwerpers aan tastbare oplossingsrichtingen voor uw eigen casus.

RESULTAAT

Met dit traject heeft u concreet gewerkt aan integraal ondernemen binnen uw eigen gemeente. U heeft concreet invulling gegeven aan actuele uitdagingen en opgaven. Ook heeft u persoonlijke ontwikkelstappen gezet rondom integraal samenwerken en heeft u samengewerkt met collega-wethouders vanuit verschillende gemeenten. Daarnaast heeft u tools en handvatten gekregen ten aanzien van uzelf (wat doe ik, wat voeg ik toe, hoe neem ik anderen mee?) en ten aanzien van de mate waarin integraal werken oplossingen kan bieden aan de opgaven waar gemeenten voor staan en daarbij kostenbesparend kan werken.

Data en duur bijeenkomsten, verspreid over 4 maanden

Voor meer informatie klik hier.

U bent hier

Deel deze pagina