Leergang (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd

Leren met en van elkaar

Ben je een (startende) wethouder onderwijs en/of jeugd en wil je snel van waarde zijn voor het netwerkonderwijs, kinderopvang en jeugd in jouw gemeente? Wil je kennis en kunde ontwikkelen om jouw ambtsperiode een vliegende start te bezorgen? Wil je je met bijzondere sprekers en collega-wethouders verdiepen in belangrijke maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid en inclusie en daar een aanpak op formuleren? Neem dan deel aan de Leergang voor (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd, die B&T academie organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging

Wat is het?

Onderwijs, kinderopvang en zorg hebben elkaar nodig om het ontwikkelperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren. De wethouder onderwijs en/of jeugd speelt een belangrijke rol in de samenwerking binnen dit netwerk. Tegelijkertijd verwachten de partners binnen het netwerk, mede als gevolg van decentralisaties, in toenemende mate een ‘hands-on’ mentaliteit van de wethouder.

Om deze spilfunctie goed te kunnen vervullen, is kennis en kunde noodzakelijk. Kennis van en inzicht in het landschap waarin je als wethouder opereert en kennis van de sturingsmogelijkheden waarover je beschikt. En de kunde om deze toe te kunnen passen, in het licht van te realiseren ambities en een toenemende complexiteit.  

Tijdens deze leergang verdiep je je in het speelveld waarop je je als wethouder onderwijs en/of jeugd begeeft. Je oefent je kernvaardigheden, je duikt dieper in maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie en je leert wettelijke instrumenten te hanteren. Ook werk je aan de vertaling van je visie op onderwijs en/of jeugd in concrete ambities en een strategische aanpak. Dit alles in samenwerking met collega-wethouders, want met en van elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.

 Wat levert het op?

De leergang wordt verzorgd door adviseurs van B&T, aangevuld met inspirerende sprekers uit het veld. Samen willen zij het bestuurlijk leiderschap in het domein onderwijs en jeugd versterken. De verwachte opbrengsten van de leergang zijn:

 • Kennis van en inzicht in het speelveld van onderwijs, kinderopvang, samenwerkingsverbanden en (zorg)partners; de wettelijke gemeentelijke taken; het gebruik van beschikbare politiek-bestuurlijke instrumenten.  
 • Kennis van netwerkgovernance, strategieontwikkeling en het werken met scenario’s.
 • Verdieping in maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie.
 • Inzicht in vraagstukken rondom thuiszittersproblematiek, vroegtijdig schoolverlaten, basiskwaliteit, huisvesting, integrale kindcentra en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.   
 • Een actuele visie op onderwijs en/of jeugd, vanuit het perspectief van de wethouder, vertaald in een stevige ambitie en een meerjarenstrategie.  
 • Ontwikkeling van persoonlijk en verbindend leiderschap.  
 • Een leernetwerk van mede-wethouders, gericht op uitwisseling van gedachten, best practices, ervaringen en feedback.  

Wat kun je verwachten?

De leergang start in januari 2023, bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag en eindigt in juni, nog voor de behandeling van de kader- of voorjaarsnota. Vooraf vindt, in december 2022, een intake plaats om jouw drijfveren en leervragen in kaart te brengen, zodat de leergang daarop kan worden afgestemd. Met bijzondere sprekers ga je in gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid en inclusie. Aan de hand van bijzondere voorbeelden wisselen we van gedachten over kritische succesfactoren in netwerksamenwerking.

De leergang is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1 – De rol van de wethouder onderwijs en/of jeugd
27 januari 2023

In welke context opereer je, hoe ziet het speelveld eruit en wat typeert de deelnemers daarin? Kennismaking met het onderwijsveld, de kinderopvang, (zorg)partners en samenwerkingsverbanden en diverse vraagstukken van gemeenten op het gebied van onderwijs. Verkenning van maatschappelijke opdrachten als kansengelijkheid en inclusief onderwijs.

Bijeenkomst 2 – De instrumenten van de wethouder onderwijs en/of jeugd
24 februari 2023

Hoe kun je je vele beschikbare politiek-bestuurlijke instrumenten zo inzetten dat ze bijdragen aan de realisatie van je visie en ambities? En aan die van de gemeenteraad en het netwerk van partners? En natuurlijk zodanig dat het belang van kinderen en jeugd is gediend.

Bijeenkomst 3 – De visie en ambitie van de wethouder onderwijs en/of jeugd
14 april 2023

Wat zijn, in aanloop naar de kader- of voorjaarsnota, je visie en ambities? Wat wil je realiseren en welke prioriteiten zijn er? Kennismaking met strategieontwikkeling en werken in scenario’s op basis van de door jou ingebrachte vraagstukken en/of ambities op het terrein van jeugd en/of onderwijs 

Bijeenkomst 4 – Politieke visie vertaald in een scherpe ambitie, speerpunten en meerjarenstrategie
16 juni 2023

Je presenteert wat je in jouw gemeente wilt bereiken, waarom, met wie en wanneer, en hoe je dit gaat aanpakken. De andere deelnemers voorzien je van feedback.  

Programma

De Leergang (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag, inclusief een lunch  

Kosten

€ 2250,- voor leden en €2750,- voor niet leden van de vereniging (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief alle faciliteiten en materialen. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Voorwaarden

 • Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
 • De leergang vindt plaats bij minimaal 12 aanmeldingen. De maximale groepsgrootte is 18 deelnemers.
 • Je kunt jouw aanmelding tot zes weken voor aanvang van deze leergang kosteloos annuleren. Daarna worden annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij je je laat vervangen door een collega.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Mocht een bijeenkomst – door omstandigheden of restricties – niet fysiek kunnen plaatsvinden, dan zorgen wij voor een alternatief.
students gf1ceff8a8 1920

Inschrijven