Masterclass Gemeentefinanciën

Gemeentefinanciën loopt als rode draad door alle gemeentelijke processen heen. Als startend wethouder en of wethouder zonder financiële portefeuille roept dat de nodige vragen op. Waar komen onze financiële middelen vandaan, hoe kunnen we deze beïnvloeden, wat zijn de spelregels en hoe verloopt de gemeentelijke planning en controle cyclus etc.  

Door meer inzicht te krijgen in bovenstaande onderwerpen ben je straks in staat op hoofdlijnen sparing partner te zijn van de wethouder financiën bij het opstellen van kadernota’s, de begroting, bestuur rapportages en de jaarrekening. Daarnaast kun je de kennis gebruiken bij het opstellen van beleidsnota’s binnen de specifieke portefeuille en de integrale financiële afstemming van beleidsvoornemens met de collega’s.   

In de Masterclass gemeentefinanciën neemt Peter Verheij startende wethouders en wethouders zonder financiën in de portefeuille mee in de wondere wereld van de gemeentefinanciën.  

In het eerste deel geeft Peter Verheij in deze Masterclass inzicht in de geldstromen van de gemeente, de financiële spelregels en de toepassing in de verschillende portefeuilles. In het tweede deel gaat hij in op de beïnvloedbaarheid van de geldstromen en de betekenis daarvan in je rol als wethouder economie, wonen, bereikbaarheid of zorg.  

Peter Verheij is zelfstandig adviseur op het gebied van gemeentefinanciën en associé van Berenschot. Peter was meer dan 10 jaar wethouder (van financiën) en daarvoor raadslid. Peter is registeraccountant en tevens bestuurskundige. Hij is  sinds 2019 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en onder ander lid van de expertgroep voor de herverdeling van het Gemeentefonds.    

Het programma:  

09.30  uur Inloop  

10.00 uur Het speelveld (waar komt het geld vandaan, uitkeringen van het rijk, lokale belastingen en retributies,  verhouding met het Rijk) 

11.00 uur Koffiepauze  

11.15 uur De spelregels (begroting en jaarrekening, begrotingsregels, financiële positie) 

12.30 uur Lunchpauze   

13.15 uur Het doolhof (gemeentefonds, circulaires van de ministeries, impulsgelden en de regionale samenwerkingen) 

14.45 uur Koffiepauze 

15.00 uur Het goede gesprek (inzicht in financiën in je portefeuille, je positie in het college, het spel met de gemeenteraad over geld, je rol in de regionale samenwerking) 

Kosten voor de Masterclass (inclusief Lunch)  

De kosten voor de Masterclass Basis Gemeentefinanciën (inclusief Lunch) zijn € 248,-- voor leden en voor niet-leden € 495,--.  

coins g4a3a810e7 1920

Inschrijven

Jouw gegevens

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

Let op: U bent als wethouder niet automatisch lid. Lees hier meer over het lidmaatschap, inschrijving en de voordelen.