Menu

Vrijdag Wethoudersdag: Loco voor de leeuwen

vrijdag, 17 mei, 2019

Sinds een aantal jaren organiseert de Wethoudersvereniging samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de masterclass ''Loco voor de Leeuwen". Deze masterclass is er op gericht om wethouders voor te bereiden op hun rol als locoburgemeester. Dit aan de hand van ervaringen van wethouders die deze rol in de praktijk op zich hebben moeten nemen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij de ervaringen rond een vliegramp, rond een familiedrama of rond een grote asbestsituatie met evacuatie.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle crises in de sfeer van openbare orde en veiligheid (OOV) begint bij afwezigheid van de burgemeester.
Steeds vaker hebben incidenten ook een lange nasleep waarbij het voor de hand ligt dat locoburgemeesters de burgemeester zullen moeten 'aflossen'. Bovendien zien we dat, naast de traditionele OOV crises, ook binnen andere portefeuilles - zeker sinds de decentralisaties - steeds meer risico bestaat op crises met een soortgelijke dynamiek. Bij al deze aspecten en wat je als ‘loco’ te wachten kan staan wordt aandacht besteed tijdens de masterclass Loco voor de Leeuwen.

Praktische informatie:

Organisatie: Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Datum: Vrijdag 17 mei 2019, van 10.00-13.30 uur (inloop 9.30 uur)
Locatie: Gemeente Alpen aan den Rijn (Stadhuisplein 1, 2405 SH)
Kosten: De bijdrage is € 125,- voor leden  en € 475,- voor  niet-leden. Alle bijdragen zijn exclusief BTW.
Inschrijven: U kunt zich direct digitaal inschrijven via dit formulier.

U bent hier

Deel deze pagina