Wethoudersconferentie 2022

Gefeliciteerd met jouw benoeming tot wethouder! Je bent intussen (weer) begonnen als wethouder en wij kijken er naar uit om je te ontmoeten op onze Wethoudersconferentie in Apeldoorn op 22 en 23 november.

De afgelopen maanden hebben wij meegemaakt hoeveel verschil er zat in het proces van de collegevorming. Sommige gemeenten waren er snel uit terwijl andere meer tijd nodig hadden om tot een deal te komen.

Het ambt is altijd in beweging en wethouders laten keer op keer zien dat zij mee kunnen buigen. Ontwikkelingen in de samenleving en in de (landelijke) politiek volgen elkaar heel snel op. Dit zorgt ervoor dat onze bestuurders snel moeten kunnen schakelen op verschillende terreinen om een zo goed mogelijke invulling te geven aan hun ambt.  Daarom hebben wij dit jaar het thema ‘Het wethoudersambt in beweging’ gekozen voor de Wethoudersconferentie.

Bij dit thema hebben wij onder meer Eva Rovers (cultuurhistoricus, schrijfster en medeoprichter van Bureau Burgerberaad), José Manshanden (Directeur GGD Amsterdam) en Gerrit Hiemstra (meteoroloog) gevraagd om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar het wethoudersambt. Daarnaast bieden onze kennisateliers de ruimte om dieper in te gaan op een aantal specifieke onderwerpen die in gemeenten een grote rol (gaan) spelen.

Namens het bestuur en het bureau van de Wethoudersvereniging wens ik je een mooie conferentie toe!

Marcelle Hendrickx
Voorzitter Wethoudersvereniging