Kennisatelier 1 - Democratisch vakmanschap: wat heb ik als wethouder nodig om participatie in mijn gemeente vorm te geven?

Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte bij inwoners om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Gemeenten beseffen tegelijkertijd dat een sterke lokale democratie voortdurend aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang dat gemeentebesturen inwoners blijvend betrekken. Uit de praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. En dat juist wethouders vanuit hun professie nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie.

Als wethouder heb je dagelijks met participatie te maken. Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe breng je tegelijkertijd gemeenteraad, college en inwoners in positie en benut je de ambtelijke expertise? Gaat je eigen gemeente aan de slag met het uitdaagrecht of nog niet? Wij zullen zelf een aantal geslaagde participatietrajecten toelichten en gaan vervolgens samen op zoek naar de goede voorbeelden van participatie in gemeenten. Wat zijn de succesfactoren van geslaagde participatietrajecten en wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de mogelijkheden van digitale participatie? Doe je voordeel met deze unieke kans en kom in actie.

Spreker

Frank Speel 0015