Kennisatelier 2 - Ontwikkel een helder gemeenteprofiel (geannuleerd)

In een periode van transformatie is het belangrijk om richting te geven en keuzes te maken. Geen keuzes maken of iedereen tevreden willen stellen maakt een gemeente speelbal van de waan van de dag. En geeft tevens de prioritering in handen van het ambtelijk krachtenveld. Een helder profiel voor de middellange en lange termijn opgesteld met de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de politieke partijen is nodig. Wil de gemeente primair woongemeente zijn, zich richten op toerisme, duurzaamheid of vooral veel bedrijven naar zich toehalen? 

Keuzes die richting geven over een raadsperiode heen. Keuzes die intern focus geven en keuzes die in geval van noodzakelijke bezuinigingen helder aangeven langs welke meetlat gekozen wordt. Tenslotte keuzes die richting geven aan landelijke opgaven voor duurzaamheid en woningbouw. Richten we ons op duurzame landbouw of op zonnepanelen en geïsoleerde woningen? Gemeenten zijn vaak niet goed in nee zeggen. Dat kunnen zij zich in een situatie van verdeeldheid in de samenleving, toenemende tweedeling en beperkte middelen niet langer permitteren. Als gemeente moet je duidelijk maken waar je van bent, maar vooral ook waar je niet van bent. Dat vraagt om managers en bestuurders met lef!

Spreker

Ruurd Palstra griffier