Kennisatelier 3 - Pak de tweedeling aan

De overheid is er voor alle inwoners. Toch zien we dat er meer en meer sprake is van een tweedeling. Niet alleen als het gaat om inkomen en bezit, maar ook in opleidingsniveau, generaties, digitaal mee kunnen komen, verschil tussen Randstad en de gebieden die aan de randen van het Nederlands grondgebied liggen, stad en platteland, enz.. De tweedeling groeit! En daarmee begrijpelijk en terecht de ontevredenheid en de politieke verscherping in de verhoudingen. 

Dit vraagt om complementair beleid vanuit de stellingname dat de gemeente er is voor alle inwoners. Wie achterblijft moet geholpen worden om volwaardig burger te kunnen zijn. Voor gemeenten geldt bij uitstek dat het haar taak is om alles in het werk te stellen om al haar inwoners in staat te stellen mee te doen. 

Het vraagt bijvoorbeeld om de dienstverlening aan inwoners vanuit het stadhuis zo te organiseren dat iedereen de gemeente begrijpt. Niet alles digitaal, maar langs meerdere kanalen informatie aanbieden en participatie mogelijk maken. En natuurlijk in begrijpelijke taal! Aanvullend beleid om inwoners weerbaar te maken toe te rusten om mee te doen is de opdracht.

Spreker

Foto Esmah Lahlah 2