Kennisatelier 4 - Regionale samenwerking: Droomland of Niemandsland?

‘De regio is een blijvertje’, zoveel is wel duidelijk in het lokaal bestuur. Geen enkele gemeente doet alles zelf, zonder samenwerking met buurgemeenten. Dat geldt voor zowel grote steden als kleine gemeenten. Steeds meer vraagstukken vragen regionale oplossingen. Ook Den Haag draagt bij steeds meer taken op in samenwerking met andere gemeenten op te pakken. De regio lijkt de ideale schaal om vraagstukken rond mobiliteit, economie, ruimtelijke – en milieuvraagstukken op te lossen. Ook in het sociaal domein neemt de (verplichte) samenwerking in de regio eerder toe dan af. De regio als Droomland. Maar hoe zit het dan met democratische legitimatie van de regio? Glipt de controle bestuurders en raadsleden niet uit handen in het steeds verder uitdijend landschap van regionale samenwerkingsverbanden? Hoe hou je grip op regionale verbanden? Wie is verantwoordelijk als het mis gaat? Hoe zit het met de financiën en verantwoording? Door governance- en sturingsvraagstukken ontstaat vaak een (valse) tegenstelling tussen gemeente(raden) en regio. 

Tijdens deze sessie neemt Peter Verheij, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voormalig wethouder, je mee in een scherpe analyse van de regio aan de hand van het recente rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘Droomland of Niemandsland. Hij gaat in op de door de ROB geformuleerde uitgangspunten voor het besturen van regio’s. Daarnaast gaat hij in gesprek met de deelnemers over hun bestuurspraktijk en waar concrete aanknopingspunten voor verbetering liggen. 

Spreker

Peter Verheij