Kennisatelier 5 - De Weerbare Wethouder: Het vakantiepark

Het ambt van politieke ambtsdragers staat op verschillende manieren onder druk. Dat ondervinden velen van jullie aan den lijve. De Wethoudersvereniging stimuleert het vergroten van weerbaarheid en het tegengaan en ondermijnende invloeden. Denk hierbij aan instrumentontwikkeling, voorlichting en het aanbieden verschillende trainingen i.s.m. het Netwerk Weerbaar Bestuur. Maar ook: het effectief melden of aangifte doen van incidenten en hoe wordt hier opvolging aan gegeven. 

In dit kennisatelier krijgt u de kans om deel te nemen aan een Virtual Reality Experience over ondermijning. Dit is één van de nieuwe weerbaarheidsinstrumenten en speelt zich af op een vakantiepark. 

De kracht van dit kennisatelier ligt in de beleving van de VR simulatie en uitwisseling met mede wethouders. Met elkaar geven we duiding aan de beelden uit de simulatie en bieden we handelingsperspectief in de omgang met ondermijnende situaties.  

Sprekers

Anne Jet Weerbare Wethouder

Marcel Fluitman

Colin Voetee  Weerbare Wethouder