Kennisatelier 6 - Jeugdzorg valt weg, wethouder heeft pech?!

De wethouder heeft namens de gemeente een wettelijke zorgplicht. Kinderen die zorg nodig hebben moeten dat krijgen. Tegelijkertijd mag de wethouder niet meer geld uitgeven dan er is. Er moet dus scherp aan de wind gevaren worden. Hoe voorkom je dat het mis gaat? Dat jeugdhulp aanbod in de knel komt? Dat instellingen dreigen om te vallen? Waar moet je als wethouder op letten en wat doe je als het toch fout gaat? 

In 2019 is de Jeugdautoriteit opgericht met als doel om de continuïteit van jeugdhulp te bewaken. Sinds de oprichting heeft de Jeugdautoriteit een Early Warning System opgezet om vroegtijdig continuïteitsproblemen bij aanbieders te kunnen signaleren. Daarnaast heeft de Jeugdautoriteit een groot aantal aanbieders en gemeenten ondersteund om onverwachte gaten in het jeugdhulpaanbod te helpen voorkomen. 

In deze bijeenkomst deelt directeur Kees van Nieuwamerongen een aantal ervaringen en inzichten. Daarnaast krijgt u de kans om met enkele collega-wethouders aan de slag te gaan met enkele praktijkvoorbeelden. Deze casuïstiek is hypothetisch, maar voor sommige gemeenten kan het morgen de realiteit zijn. Pech?!

Sprekers

Kees van Nieuwamerongen

Michel de Visser