Eva Rovers - Burgers als bondgenoten

De Nederlandse democratie staat onder druk. De helft van de Nederlanders gelooft niet dat de politiek in staat is de grote problemen van onze tijd aan te pakken, of het nu gaat om het klimaat, corona, stikstof, jeugdzorg of migratie. Onvrede, polarisatie en wantrouwen zijn het gevolg.

Ondertussen krijgen gemeentes een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de aanpak van deze landelijke thema’s, maar bijgaande bevoegdheden en budget zijn beperkt. Het gevolg is overbelasting en veelal ontoereikend beleid waar noch gemeente noch inwoners gelukkig van worden. Dat kan anders.

Nieuwe vormen van democratische besluitvorming kunnen vertrouwen tussen politiek en samenleving herstellen, en bovendien zorgen voor inclusief, toekomstbestendig beleid. Burgerberaden – of burgerfora – zijn een manier om dat voor elkaar te krijgen. Een gelote dwarsdoorsnede van de samenleving praat, denkt en beslist hierin mee over grote maatschappelijke problemen. De belangrijkste voorwaarde: politici die burgers durven zien als bondgenoten.

Spreker

Eva Rovers foto Niels Vlug

Eva Rovers is cultuurhistoricus, schrijver en mede-oprichter van Bureau Burgerberaad. In april verscheen haar boek Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie, dat burgerberaden in Nederland op de kaart zette. Ze deed in opdracht van de European Climate Foundation onderzoek naar klimaat-burgerberaden. Momenteel schrijft ze voor De Correspondent over toekomstbestendige democratie.