Huri Sahin - Gezag herwinnen

In november presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn signalement ‘Het herwinnen van gezag: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.’ Hierin stelt de Raad vast dat het gezag van de overheid onder druk staat, onder andere doordat de overheid te weinig bekwaam, betrouwbaar en betrokken is. Om samen te werken aan het herwinnen van gezag presenteert de Raad een agenda voor herstel, die hij de komende tijd samen met burgers, bestuurders, politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties verder vorm wil geven. 

Tijdens haar inleiding reflecteert raadslid Huri Sahin op de mogelijkheden om de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur te herstellen. Zij staat in 

Panelspreker

huri sahin

Huri Sahin is raadslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij directeur voor Stichting Lokaal Rotterdam, in welke rol zij werkt aan de versterking van de lokale democratie. Van juni 2018 tot januari 2019 was Huri Sahin wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefomgeving in de gemeente Oegstgeest.