Kennisatelier 1 - Kennis voor de regio

De regio is ontdekt, maar kent de regio zichzelf wel? Veel regio’s zijn bezig met hun proposities, marketing, plannen om middelen in Den Haag te verwerven etc.

Vaak ontbreekt het aan systematische verzameling van de juiste data en is er weinig beschikbaar om een goede strategische analyse te maken. Dit leidt nog wel eens tot veel meebewegen met (tijdelijke) regelingen en subsidies en dat is -zo blijkt ook uit het rapport ‘Elke regio telt’ niet altijd in het belang van die regio.

Juist een heldere visie op de regionale ontwikkelingen, structurele aanpak en een meer lerend systeem kunnen de regio echt verder brengen. Hiervoor moet je je
kennishuishouding op orde hebben, maar wie organiseert dat eigenlijk en wie betaalt? In de workshop ga ik hier dieper op in vanuit mijn ervaringen bij een regionaal planbureau en mijn inzet in landelijke pilots en stuurgroepen over de regionale kennisinfrastructuur.

Spreker

ingrid van de vegte

Ingrid van de Vegte

Ingrid van de Vegte was tot voor kort directeur bestuurder van het Planbureau Fryslân, nu als zelfstandige bezig met vele ontwikkelingen in het noorden. Ervaren toezichthouder in wonen en zorg en voorzitter van de Friese Energie Alliantie. Breed betrokken en geïnteresseerd.