Kennisatelier 3 - Dreiging en wat we er tegen (kunnen) doen

“Een dreigend klimaat” heette het rapport van professor Brenninkmeijer in 2017 overagressie en geweld tegen journalisten. We zijn nu zes jaar verder en het klimaat is alleen maar dreigender geworden.

Het rapport van Brenninkmeijer was wel de start van een initiatief om de positie van journalisten te versterken: PersVeilig. Het platform werd eind 2019 opgericht en vormt een samenwerkingsverband tussen werkgevers (het Genootschap van Hoofdredacteuren), werknemers (de Nederlandse Vereniging van Journalisten), de politie en het Openbaar Ministerie. PersVeilig bleek in een behoefte te voorzien: journalisten melden zich als er incidenten plaatsvinden en vele honderden journalisten worden jaarlijks getraind om zichzelf weerbaarder te maken tegen dat dreigend klimaat. Wat doet PersVeilig? En in hoeverre kunnen we van elkaar leren?

Spreker

Peter ter Velde 1

Peter ter Velde

Peter ter Velde is projectleider van PersVeilig. Daarvoor was hij journalist en reisde hij voor de NOS naar diverse oorlogs- en crisisgebieden, zoals Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte, Irak, Libanon, Haïti en Indonesië. Daarvoor was hij van 1996 tot 2001 correspondent in Israël voor het Radio 1 Journaal. Voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft Peter de training ‘Verslaggeving in Conflictgebieden’ ontwikkeld.