Kennisatelier 6 - Elk regio telt!

In maart 2023 publiceerden de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het advies ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’.

De raden constateren in het advies dat de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland groot zijn en toenemen. Die verschillen zijn voor een deel problematisch en er zijn regio’s waarin achterstanden zich opstapelen. Dat draagt bij aan ongelijke kansen en afnemende vitaliteit van de gemeenschappen waarin mensen wonen, met negatieve gevolgen voor het vertrouwen van mensen in de overheid en in onze democratie. Bovendien bemoeilijken de verschillen tussen regio’s ook een effectieve aanpak van grote nationale vraagstukken zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, of de hervorming van de landbouw. Het beleid van het kabinet moet zich daarom richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland.

Spreker

Jantine Kriens 200701 FE1037 FredErnst Edit 30cm

Jantine Kriens

Jantine Kriens (1954) is raadslid bij de raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Hef Wonen en commissaris van HVC. Daarvoor was zij onder meer wethouder en locoburgemeester in Rotterdam en algemeen directeur van de VNG.