Kennisatelier 7 - Hoe blijven we woningen doorbouwen?

De woningbouwopgave blijft onder verminderd groot. Stijgende kosten en stijgende rentes maken het gat tussen vraag en aanbod groter. Stikstof legt ontwikkelingen stil. Vanuit het Rijk zijn er veel acties: woondeals, nieuw grondbeleid, woningbouwimpuls. Aan de andere kant is er ook meer aandacht voor betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat de uitvoerbaarheid van de plannen steeds meer onder druk staat.

Vanuit het programma Stedelijke Transformatie werkt Platform31 een aantal jaar aan de kennisontwikkeling rondom binnenstedelijke gebiedstransformaties. Financiën, kwaliteit en samenwerking zijn hierin belangrijke onderdelen. Tijdens deze sessie geeft Maarten Hoorn (Platform31) een overzicht van de opgaven die spelen, waarbij hij verschillende goede voorbeelden en initiatieven deelt om de woningbouw door te laten gaan. Zo gaat hij in op mogelijk instrumentarium dat in te zetten is om de woningen betaalbaar te houden. Hij deelt voorbeelden waarmee de kwaliteit van ontwikkelingen gewaarborgd blijft. En hij laat zien hoe de samenwerking tussen overheid, corporaties en ontwikkelaars vormgegeven wordt. Hij wil samen met u in gesprek gaan over de manier waarop u kunt sturen om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk goede woningen op de beste plek worden gebouwd.

Spreker

maarten hoorn mvb2018 11 13 1001

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn is opgavemanager wonen, ruimte en leefbaarheid bij Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Hij is ruim zes jaar de programmamanager van het programma Stedelijke Transformatie. In dit programma werken overheden, corporaties en marktpartijen samen om de binnenstedelijke woningbouw te versnellen. Daarnaast is hij betrokken bij tal van programma’s en projecten over de betaalbaarheid van wonen en de leefbaarheid van wijken.