Kennisatelier 9 - Participatie in de praktijk van vandaag, hoe dan?!

Participatie zit u als wethouder in het DNA. Het is vanzelfsprekend, maar waar loopt u als wethouder in de dagelijkse praktijk nu tegen aan.

Frank Speel en Sarah Ros (beide werkzaam bij de VNG) nemen u mee in de meest recente ontwikkelingen op het terrein van participatie, zowel de nieuwe Wet Versterking participatie op decentraal niveau als de Omgevingswet. Waar loopt u tegen aan, wat kunt u leren van de gemeentelijke praktijk in andere gemeenten en van elkaar en wat kan de VNG en Wethoudersvereniging voor u betekenen? Dit wordt een actueel en interactief kennisatelier.

Sprekers

Frank Speel

Frank Speel

Frank Speel is programmamanager Lokale Democratie en sinds 7 jaar vanuit de VNG betrokken bij Democratie in Actie en de handreiking Aan de slag met participatie.

Sarah Ros

Sarah Ros

Sarah Ros is Senior adviseur Omgevingswet en coördinator participatie bij de VNG.