Ewout Kieft - Vechten voor democratie

In de afgelopen maanden heeft er een politieke aardverschuiving plaatsgevonden in Nederland. En ditmaal lijkt die een ander karakter te hebben dan eerdere verschuivingen in het politiek landschap. In zijn lezing Vechten voor democratie zal schrijver en historicus Ewoud Kieft zijn visie geven op wat de recente ontwikkelingen zeggen over de staat van de democratie in Nederland.

Ewoud Kieft schrijft al meer dan twintig jaar boeken over wat de democratie zoal kan
bedreigen: (religieus) radicalisme, oorlogsverheerlijking, fascisme en nazisme. Maar misschien nog wel meer dan dit soort externe vijanden sluimert er een gevaar van binnenuit: doordat parlementaire en grondwettelijke basisprincipes sluipenderwijs werden uitgehold, bleef het wantrouwen onder de bevolking jarenlang doorgroeien.

In zijn lezing schetst Kieft de contouren van een levendige democratische cultuur, waarin recht wordt gedaan aan fricties en conflicten, tegenstanders elkaar in loyale vijandschap bestrijden, en wantrouwen weer gezond in plaats van destructief kan zijn.

Panelspreker

Kieft Ewoud Stephan Vanfleteren afgekocht

Ewoud Kieft

Ewoud Kieft is schrijver en historicus. In 2011 promoveerde hij op een proefschrift

over religieuze radicalisering in West-Europa (1870-1914). Daarna schreef hij boeken over

de aantrekkingskracht van oorlog en van het nazisme: Oorlogsenthousiasme (2015) en Het Verboden Boek (2017). Met beide boeken stond hij op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs. In 2020 verscheen zijn romandebuut De Onvolmaakten, een toekomstroman over de verstandhouding tussen mensen en kunstmatige intelligentie. In 2022 verscheen zijn essay  Vechten voor democratie, een even passioneel als nuchter pleidooi voor een levendige democratische cultuur.