Karen van Oudenhoven-van der Zee - Herstel van vertrouwen: wat is nodig om het tij te keren?

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en de overheid al geruime tijd laag is. Mensen hebben het gevoel dat de overheid niet in staat is de grote vraagstukken van vandaag adequaat op te lossen en te leren van dingen die fout gaan, zoals bij de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Daarnaast denkt een groot deel van de Nederlanders dat de overheid niet geïnteresseerd is in hun leefwereld en ook niet weet hoe die eruit ziet. Burgers vinden dat de politiek vooral met zichzelf bezig is. Er wordt zelfs gewezen op een gebrek aan integriteit. Ten slotte storen mensen zich aan de toon in het politieke debat en de gepolariseerde manier waarop er over de samenleving wordt gesproken.

Karen van Oudenhoven, directeur van het SCP, gaat tijdens haar lezing dieper in op dit lage politieke vertrouwen en het maatschappelijk onbehagen dat veel mensen op dit moment ervaren. Hoe kom je tot een langetermijnvisie, integraliteit en een sterkere verbinding met burgers om de relatie tussen overheid en burger, en daarmee het gezag van de overheid, te herstellen?

Panelspreker

Wethouders Van Oudenhoven

Karen van Oudenhoven

Prof. dr. Karen van Oudenhoven (57), is sinds 1 oktober 2022 directeur van het SCP. Daarvoor was zij conrector van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.