Laurentien van Oranje - Reflectie op geleerde lessen vanuit de toeslagenaffaire

Een menselijke overheid is een breed gedeeld streven. Maar met de toeslagenaffaire als ultiem symbool voor de vicieuze cirkel van wantrouwen van en in de Nederlandse overheid, lijkt polarisatie en sociale ongelijkheid alleen maar toe te nemen. Een menselijke overheid vergt kortom een andere inspanning dan tot nu toe is gedaan.

Laurentien van Oranje, medeoprichter van number 5 foundation faciliteert een dialoog over wat ervoor nodig is dat beleid en regelingen op andere grondbeginselen worden ontworpen dan die het schandaal hebben veroorzaakt. Dus vertrouwen in plaats van wantrouwen, omkeren van bewijslast, van beoordeling naar samenspraak. Wie moeten beter samenwerken om dit te bewerkstelligen? Wat levert neutraliteit op? Gedachtenwisseling aan de hand van haar persoonlijke ervaringen van haar betrokkenheid de afgelopen drie jaar bij de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire en de aanbevelingen van het rapport (Gelijk)waardig Herstel van nummer 5.

 

Spreker

Laurentien van Oranje 2020 5

Laurentien van Oranje

Laurentien van Oranje is ondernemer in sociale innovatie, auteur, strateeg en dialoogfacilitator. In haar werk staan sociale en duurzame innovaties centraal. Ze maakt zich sterk voor dialoog en co-creatie tussen verschillende spelers binnen een vraagstuk – binnen én buiten bestaande systemen – als basis voor het vinden van systemische oplossingen.