Menu

Vangnet voor bedreigde wethouders

Eind 2015 is tussen BZK en de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeestersen Raadslid.nu afgesproken dat er een financiele voorziening komt voor bedreigde politieke ambtsdragers. Het asielvraagstuk liet zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker persoonlijk worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit wordt niet geaccepteerd en moet bestreden worden! Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingsituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Indien wethouders naar aanleiding van acute dreigingssitaties hulp wensen, kunnen zij zich melden bij de Wethoudersvereniging. Wij kunnen u dan naar de juiste personen doorverwijzen.

 

U bent hier

Deel deze pagina