Menu

DNa-lab – Democratie Nabij

Vanuit het programma Lokale Democratie in Beweging, een programma van gezamenlijke beroeps- en belangenverenigingen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hechten wij veel waarde aan lokale, innovatieve initiatieven. Daarom willen wij lokale vernieuwers ondersteunen met het DNa-lab: een kort traject dat start vanuit de vragen die lokale vernieuwers zelf hebben.


Bent u een lokale vernieuwer? Zoekt u naar een manier om uw initiatief een stap verder te krijgen? En bent u bereid om op uw eigen handelen en dat van anderen te reflecteren? Leest u dan verder.


Het DNa-lab
Het DNa-lab, Democratie Nabij, is een programma van vijf dagdelen dat u de ruimte biedt om in uw initiatief concrete stappen voorwaarts te zetten en relevante inzichten op te doen. Het DNa-lab is een unieke leersetting, omdat u door middel van verhalend leren samen met verschillende beroepsgroepen stappen zet in het vernieuwen van de lokale democratie. De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.    Individuele reflectie op eigen rol, waarden en positie: Tijdens een intakegesprek brengt u samen met een begeleider in beeld wat voor u op het spel staat. U formuleert samen het vraagstuk waaruit u al doende manieren kunt onderzoeken om de lokale democratie te versterken. 
2.    Leren door peer review: Op de bijeenkomst speelt peer review een belangrijke rol; ‘vakbroeders en -zusters’ denken mee over nieuwe praktijken en inzichten. Peer review is behulpzaam wanneer er nog geen ‘objectieve’ criteria voor handen zijn om inzichten aan te toetsen. 
3.    Literair leren: Op elke bijeenkomst beschrijft een chroniqueur de ervaringen en inzichten op originele wijze. Dit ‘literaire leren’ helpt u afstand van uw eigen praktijk te nemen en deze met andere ogen te bekijken. Alle literaire verslagen kunnen online worden teruggelezen door deelnemers en andere geïnteresseerden. De vraagstukken en inbrengers worden geanonimiseerd. 

Planning en programma 
Het DNa-lab loopt tussen september en december 2016 en bestaat uit vier bijeenkomsten (vijf dagdelen):

•    Intakegesprek: u maakt kennis met het programma, verkent wat u lokaal wilt realiseren en wat u uit deelname aan het DNa-lab wilt halen;
•    Dag waarop deelnemers onderling kennismaken, ideeën uitwisselen en een democracy design sessie doen. Deze design sessie is ontwikkeld om in één middag tijd een idee te verrijken tot een volwaardig plan; 
•    Drie peer reviews van een dagdeel. Bij een peer review delen deelnemers in twee kleinere groepen (max. 12 deelnemers per groep) hun ervaringen met het realiseren van de vernieuwingen. 

Uw profiel: 
-    U bent actief in de lokale democratie (als raadslid, wethouder, burgemeester, gemeentesecretaris, griffier, projectleider rond maatschappelijk vraagstuk of bewoner);
-    U heeft een leidende rol in het realiseren van een experiment om de lokale democratie te versterken;
-    U bent bereid dilemma’s en vragen rondom dit experiment te delen met anderen;
-    U bent op zoek naar feedback op inhoudelijk en persoonlijk niveau. 

Uw initiatief:
-    Het experiment is een daadwerkelijke vernieuwing in de lokale democratie;
-    Het slagen van het experiment is afhankelijk van verschillende spelers (bijvoorbeeld bestuurders, politici en bewoners);
-    Het experiment kan in een tijdsbestek van circa acht maanden een paar stappen verder worden gebracht. 

Het team

Henk Gossink (1969), medeoprichter en directeur van de KNAP- Academie. Gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van publieke bestuurders. Hij is coauteur van Ophouden met Oplossen, een publicatie over hanteringsvraagstukken in het publieke domein. Henk begeleidt een deel van de bijeenkomsten.

 

Krijn van Beek (1963) is strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer met een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven. Voormalig directeur Strategie van Veiligheid en Justitie en secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Krijn begeleidt een ander deel van de bijeenkomsten.

 

Evelien Vos (1987) is onderzoeker/adviseur bij DSP-groep en schrijft aan een boek met zeer korte verhalen dat in 2016 bij AFdH uitgevers verschijnt. Evelien is de chroniqueur van dit programma en verzorgt de literaire verslaglegging tijdens de bijeenkomsten en de eindpublicatie samen met Henk en Krijn.

Aanmelden
Spreekt het programma u aan, herkent u zich in het bovenstaande profiel en voldoet uw initiatief aan de genoemde punten? Neem dan contact op met Henk Gossink (06 - 55330717/ henk@knapacademie.nl) of Krijn van Beek (06 55557838/ info@krijnvanbeek.nl

Meer informatie is daarnaast beschikbaar bij de programmamanager Frank speel ( 070-3738123), Frank.speek@vng.nl

Selectie en kosten
Door middel van een intakegesprek wordt beoordeeld of deelname aan het DNa-Lab past bij uw wensen en het doel van het programma. er zijn geen deelnamekosten aan het programma verbonden. Als tegemoetkoming voor de ontvangst kosten bij de peer reviews is een vast bedrag beschikbaar van € 250,00.  

U bent hier

Deel deze pagina