Menu

Tijdmalen 2017

Tijdmalen

Na de succesvolle Tijdmalen tussen bestuurders en topambtenaren in is er nu een nieuwe reeks met Tijdmalen over Samenspel in de lokale democratie. Elke bestuurder vraagt een andere werkwijze en elke topambtenaar gaat hier op een eigen manier mee om. Toch zijn er raakvlakken, niet alleen tussen collega’s in dezelfde bestuurslaag maar ook daarbuiten, en juist ook met je tegenhanger in het samenspel. De zoektocht naar het handwerk rondom deze raakvlakken was de reden voor de  Wethoudersvereniging, de Vereniging voor OverheidsManagement, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om elkaar op te zoeken.

In drie reeksen van eenvoudige maaltijdgesprekken buigen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zich over de vraag hoe interne bestuurskracht is te versterken om zo waar te kunnen maken waar je als gemeente voor aan de lat staat. Tijdens de Tijdmalen wordt aandacht geschonken aan de onderlinge afhankelijkheid  en het bestuurlijk-ambtelijke samenspel tussen de verschillende spelers.
Het samenspel tussen bestuurder en topambtenaar vraagt van twee partijen vakmanschap. Hoe zorg je voor optimaal samenspel in de mooie en soms lastige opgaven waartoe je met elkaar bent veroordeeld? Wanneer weet je dat je vooruit kan en wat is daarvoor in elk geval noodzakelijk?

De avond begint met een open insteek. Elke deelnemer krijgt gelegenheid uit eigen praktijk vraagstukken, worstelingen of oplossingen in te brengen. Vanuit actuele vraagstukken

Organisatie: Wethoudersvereniging, Vereniging van gemeentesecretarissen en de Vereniging overheidsmanagement

Data en locaties: 
De avonden duren van 17.00 – 20.00 uur . Er wordt in een maaltijd voorzien.

•   13 juli te Ommen. Kan de overheid maatwerk bieden? 
      Flexibiliteit in de praktijk.

   21 september te Breda. Dat doen wij toch gewoon!?
      
Nieuwe vormen van lokale democratie. 

•   27 september te Leeuwarden. Botsende bestuurslagen!
      Samenspel tussen verschillende belangen.

•   28 september te Overbetuwe. Kan de overheid maatwerk bieden?
     Flexibiliteit in de praktijk.

•   16 december te Gorinchem. Kan de overheid maatwerk bieden?
     Flexibiliteit in de praktijk.

Een derde reeks word na de zomer opgestart. 

Kosten:
Deelname aan deze bijeenkomsten is voor leden gratis. Niet leden dragen € 150 (exclusief BTW) bij in de kosten.

Inschrijven:

Klik hier om u in te schrijven

U bent hier

Deel deze pagina