Menu

Bezoldiging

Wethouders hebben voor hun werkzaamheden recht op een bezoldiging en worden per maand bezoldigd. Het bedrag is afhankelijk van de inwonersklasse van de gemeente waar hij  wethouder is. De bezoldiging wordt  naar evenredigheid uitgekeerd in geval de wethouder de functie in deeltijd uitoefent.

Het bedrag van bezoldiging wordt aan de hand van het tabel dat in lid 3 van artikel 3.2.1 Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers te vinden is, vastgesteld.

Als in de loop der tijd, het aantal inwoners van de gemeente veranderd en de gemeente wordt ingedeeld in een hogere inwonersklasse, dan wordt ook het bedrag van bezoldiging van de wethouders aangepast.

Als een wethouder in de loop van een maand is benoemd, afgetreden, ontslagen of overleden dan wordt het bedrag van de bezoldiging voor die maand aangepast naar evenredigheid van de dagen dat de wethouders zijn ambt heeft uitgeoefend.

Art 3.2 en 3.3 Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers
Art. 44 Gemeentewet

U bent hier

Deel deze pagina